Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Συμμαχίες για τη στήριξη της καινοτομίας

Σχετικά με αυτή την ευκαιρία

Στόχος των συμμαχιών για τη στήριξη της καινοτομίας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της Ευρώπης να καινοτομεί μέσω της ισχυρότερης συνεργασίας και ροής γνώσεων μεταξύ της ανώτατης/τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής (αρχικής και συνεχούς) εκπαίδευσης και κατάρτισης, των επιχειρήσεων και του ευρύτερου κοινωνικο-οικονομικού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της έρευνας.

Αποσκοπούν επίσης στην ενίσχυση νέων δεξιοτήτων και στην αντιμετώπιση των αναντιστοιχιών των δεξιοτήτων με τον σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών για την ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, καθώς και με τη στήριξη της καλλιέργειας του πνεύματος ανάληψης πρωτοβουλιών και της επιχειρηματικής νοοτροπίας στην ΕΕ.

Τι καλύπτουν οι συμμαχίες;

Στα σχετικά παραδείγματα περιλαμβάνονται τα εξής:

Κατηγορία 1 (Συμμαχίες για την εκπαίδευση και τις επιχειρήσεις)

 • τόνωση της καινοτομίας στην ανώτατη/τριτοβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και τις επιχειρήσεις
 • ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων
 • τόνωση της ροής και της ανταλλαγής γνώσεων μεταξύ της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και των επιχειρήσεων

Κατηγορία 2 (Συμμαχίες για την τομεακή συνεργασία σχετικά με τις δεξιότητες)

 • σχεδιασμός πανευρωπαϊκών στρατηγικών προσεγγίσεων για την τομεακή συνεργασία όσον αφορά τις δεξιότητες
 • σχεδιασμός ευρωπαϊκών βασικών προγραμμάτων σπουδών και προγραμμάτων κατάρτισης για ολόκληρο τον τομέα

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Και για τις δύο κατηγορίες

Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να το πράξουν ως κοινοπραξία.

Κατηγορία 1

 • πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 4 χώρες του προγράμματος με τη συμμετοχή τουλάχιστον 8 πλήρων εταίρων
 • πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις (ή εταιρείες ή ενδιάμεσους οργανισμούς αντιπροσώπευσης, όπως επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εμπορικούς συλλόγους) και 3 παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ και/ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα), ως πλήρεις εταίρους.
 • θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένας πάροχος ΕΕΚ ως πλήρης εταίρος για κάθε πρόταση

Κατηγορία 2

 • πρέπει να καλύπτει τουλάχιστον 8 χώρες του προγράμματος και να συμμετέχουν τουλάχιστον 12 πλήρεις εταίροι
 • πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 5 φορείς της αγοράς εργασίας (επιχειρήσεις ή εταιρείες ή εκπροσώπους του κλάδου ή του τομέα, όπως επιμελητήρια, συνδικαλιστικές οργανώσεις ή εμπορικούς συλλόγους) και τουλάχιστον 5 παρόχους εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ και/ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα), ως πλήρεις εταίρους.
 • θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα και ένας πάροχος ΕΕΚ ως πλήρης εταίρος για κάθε πρόταση

Πώς θα υποβάλετε αίτηση

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στο πλαίσιο των ετήσιων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων που δημοσιεύει ο Εκτελεστικός Οργανισμός Εκπαίδευσης και Πολιτισμού.

Related funding calls