Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovaatioyhteenliittymät

Tietoa rahoitusmahdollisuudesta

Innovaatioyhteenliittymillä pyritään vahvistamaan Euroopan innovointikykyä tehostamalla yhteistyötä ja tiedonkulkua korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen perus- ja jatkokoulutuksen, yritysten sekä laajemman sosioekonomisen toimintaympäristön keskuudessa, tutkimus mukaan lukien.

Niillä pyritään myös kannustamaan uusien taitojen oppimista ja puuttumaan osaamisen kohtaanto-ongelmaan suunnittelemalla uusia korkea-asteen koulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opetussuunnitelmia, joilla tuetaan aloitteellisuuden ja yrittäjähenkisyyden kehittämistä EU:ssa.

Tuen kohteet

Esimerkkejä:

Kategoria 1 (Oppilaitosten ja yritysten väliset yhteenliittymät)

 • innovoinnin edistäminen korkea- ja ammattikoulutuksessa ja elinkeinoelämässä
 • yrittäjyyden ja osaamisen kehittäminen
 • tiedonkulun ja -vaihdon edistäminen korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten välillä

Kategoria 2 (Alakohtaisen osaamisyhteistyön yhteenliittymät)

 • alakohtaista osaamisyhteistyötä koskevien yleiseurooppalaisten strategisten lähestymistapojen suunnittelu
 • eurooppalaisten sektorinlaajuisten opetussuunnitelmien ja koulutusohjelmien suunnittelu

Hakukelpoisuus

Kumpikin kategoria

Osallistumisesta kiinnostuneiden organisaatioiden on osallistuttava konsortiona.

Kategoria 1

 • mukana on oltava vähintään 4 ohjelmamaata ja vähintään 8 täysivaltaista kumppania
 • mukana on oltava vähintään 3 yritystä (tai yrityksiä edustavaa välittäjäorganisaatiota, esimerkiksi kauppa- tai teollisuuskamaria, ammattijärjestöä tai ammattialajärjestöä) ja 3 koulutuksen järjestäjää (ammattioppilaitosta ja/tai korkeakoulua) täysivaltaisina kumppaneina
 • kussakin ehdotuksessa mukana olisi oltava vähintään yksi korkeakoulu ja yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä täysivaltaisina kumppaneina

Kategoria 2

 • mukana on oltava vähintään 8 ohjelmamaata ja vähintään 12 täysivaltaista kumppania
 • mukana on oltava 5 työmarkkinatoimijaa (yritystä tai yrityksiä edustavaa välittäjäorganisaatiota tai teollisuuden tai sektorin edustajaa, esimerkiksi kauppa- tai teollisuuskamaria, ammattijärjestöä tai ammattialajärjestöä) ja vähintään 5 koulutuksen järjestäjää (ammattioppilaitosta ja/tai korkeakoulua) täysivaltaisina kumppaneina
 • kussakin ehdotuksessa mukana olisi oltava vähintään yksi korkeakoulu ja yksi ammatillisen koulutuksen järjestäjä täysivaltaisina kumppaneina

Hakeminen

Hakemukset toimitetaan Euroopan koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanoviraston julkaisemien vuotuisten ehdotuspyyntöjen perusteella.

Related funding calls