Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Innovationsalliancer

Om innovationsalliancer

Innovationsalliancer har til formål at styrke Europas innovationskapacitet ved at styrke samarbejde og vidensudveksling mellem videregående uddannelsesinstitutioner, erhvervsuddannelsesinstitutioner (grund- og efteruddannelse), erhvervslivet og det bredere socioøkonomiske miljø, herunder forskning.

De har også til formål at motivere til opbygning af nye færdigheder og afhjælpe mangler og skævheder ved at udforme og indføre nye undervisningsplaner for videregående uddannelse og erhvervsuddannelse og støtte udviklingen af initiativlyst og iværksætterånd i EU.

Hvad omfatter innovationsalliancer?

Som eksempler kan nævnes:

Del 1 (alliancer for uddannelse og virksomheder)

 • fremme af innovation inden for videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervslivet
 • udvikling af iværksætterånd og -færdigheder
 • fokus på vidensudveksling mellem videregående uddannelser, erhvervsuddannelser og erhvervslivet

Del 2 (alliancer for sektorsamarbejde om færdigheder)

 • udformning af paneuropæiske strategiske tilgange til sektorsamarbejde om færdigheder
 • udformning af europæiske sektorspecifikke undervisningsplaner og uddannelsesprogrammer

Hvem kan ansøge?

Begge programdele

Organisationer, der er interesseret i at deltage, skal ansøge som et konsortium.

Del 1

 • skal omfatte mindst 4 programlande med deltagelse af mindst 8 fuldgyldige partnere
 • skal omfatte mindst 3 selskaber (eller virksomheder eller repræsentative organisationer som f.eks. handelskamre, fagforeninger eller brancheorganisationer) og 3 uddannelsesudbydere (inden for erhvervsuddannelser og/eller videregående uddannelser) som fuldgyldige partnere
 • skal omfatte mindst én videregående uddannelsesinstitution og én udbyder af erhvervsuddannelse som fuldgyldig partner i hvert forslag

Del 2

 • skal omfatte mindst 8 programlande med deltagelse af mindst tolv fuldgyldige partnere
 • skal omfatte 5 arbejdsmarkedsaktører (selskaber eller virksomheder eller branche- eller sektorrepræsentanter som f.eks. handelskamre, fagforeninger og brancheorganisationer) og mindst 5 uddannelsesudbydere (inden for erhvervsuddannelser og/eller videregående uddannelser) som fuldgyldige partnere
 • skal omfatte mindst én videregående uddannelsesinstitution og én udbyder af erhvervsuddannelse som fuldgyldig partner i hvert forslag

Sådan ansøger du

Ansøgninger skal indsendes i forbindelse med den årlige indkaldelse af forslag, som offentliggøres af Det Europæiske Forvaltningsorgan for Uddannelse og Kultur.

Related funding calls