Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sojusze na rzecz innowacji

Czym są sojusze na rzecz innowacji?

Sojusze na rzecz innowacji mają na celu zwiększenie zdolności innowacyjnych Europy poprzez ściślejszą współpracę i przepływ wiedzy między placówkami szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego (zarówno podstawowego, jak i ustawicznego), przedsiębiorstwami oraz szerszym środowiskiem społeczno-gospodarczym, w tym sektorem badań naukowych.

Mają również zachęcać do zdobywania nowych umiejętności i pomóc w rozwiązaniu problemu niedopasowania umiejętności poprzez opracowywanie nowych programów nauczania dla szkolnictwa wyższego oraz kształcenia i szkolenia zawodowego, a także wspieranie zmysłu inicjatywy i przedsiębiorczości w UE.

O jakie działania chodzi?

Działania obejmują m.in.:

Część 1. (Sojusze na rzecz edukacji i przedsiębiorstw)

 • wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym oraz sektorze przedsiębiorstw
 • rozwijanie przedsiębiorczości i umiejętności
 • wspieranie przepływu wiedzy między placówkami szkolnictwa wyższego, kształcenia i szkolenia zawodowego oraz przedsiębiorstwami

Część 2. (Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności)

 • opracowanie ogólnoeuropejskiego strategicznego podejścia do współpracy sektorowej w zakresie umiejętności
 • opracowanie europejskich podstawowych programów nauczania i programów szkoleniowych dla całego sektora

Kto może się zgłosić?

W przypadku obu części

organizacje zainteresowane uczestnictwem muszą złożyć wniosek jako konsorcjum

Część 1.

 • sojusze muszą obejmować co najmniej cztery kraje uczestniczące w programie, z co najmniej ośmioma pełnoprawnymi partnerami
 • sojusze muszą obejmować co najmniej trzy przedsiębiorstwa (lub przedsiębiorstwa, lub reprezentatywne organizacje pośredniczące, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenie branżowe) oraz trzech organizatorów kształcenia i szkolenia (kształcenie i szkolenie zawodowe lub instytucje szkolnictwa wyższego) jako pełnoprawnych partnerów
 • sojusze powinny obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego i jednego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego zaangażowanych w charakterze pełnoprawnych partnerów w każdym projekcie.

Część 2.

 • sojusze muszą obejmować co najmniej osiem krajów uczestniczących w programie i angażować co najmniej dwunastu pełnoprawnych partnerów
 • sojusze muszą obejmować co najmniej pięć przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa lub przedstawiciele przemysłu lub sektorów, takie jak izby, związki zawodowe lub stowarzyszenia branżowe) oraz co najmniej pięciu organizatorów kształcenia i szkolenia (kształcenie i szkolenie zawodowe lub instytucje szkolnictwa wyższego) jako pełnoprawnych partnerów
 • sojusze powinny obejmować co najmniej jedną instytucję szkolnictwa wyższego i jednego organizatora kształcenia i szkolenia zawodowego zaangażowanych w charakterze pełnoprawnych partnerów w każdym projekcie.

Jak wysłać zgłoszenie?

Wnioski należy składać w odpowiedzi na zaproszenia do składania wniosków corocznie publikowane przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Related funding calls