Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Alianțele pentru inovare

Despre oportunitate

Alianțele pentru inovare își propun să stimuleze capacitatea de inovare a Europei, prin îmbunătățirea cooperării și a fluxului de cunoștințe între învățământul superior, educația și formarea profesională (atât inițială, cât și continuă), întreprinderi și mediul socioeconomic mai larg, inclusiv cercetarea.

De asemenea, aceste alianțe își propun să încurajeze dobândirea de noi competențe și să abordeze decalajul dintre competențe și cererea pieței prin proiectarea unor noi programe de studii pentru învățământul superior și pentru educația și formarea profesională și să sprijine astfel dezvoltarea unui spirit de inițiativă și a unor mentalități antreprenoriale în UE.

Ce acoperă acestea

Printre exemple se numără:

Lotul 1 (Alianțe pentru educație și întreprinderi)

 • stimularea inovării în învățământul superior, în educația și formarea profesională și în întreprinderi
 • dezvoltarea spiritului și competențelor antreprenoriale
 • stimularea fluxului și a schimbului de cunoștințe între învățământul superior, educația și formarea profesională și întreprinderi

Lotul 2 (Alianțe pentru cooperarea sectorială în materie de competențe)

 • elaborarea unor abordări strategice paneuropene în ceea ce privește cooperarea sectorială în materie de competențe
 • elaborarea de programe de învățământ și de formare de bază europene agreate la nivel de sector

Cine poate candida

Pentru ambele loturi

Organizațiile interesate să participe o pot face sub formă de consorțiu.

Lotul 1

 • trebuie să acopere cel puțin 4 țări participante la program și să implice cel puțin 8 parteneri cu drepturi depline
 • trebuie să includă cel puțin 3 întreprinderi (sau societăți ori organizații intermediare reprezentative, cum ar fi camere, sindicate sau asociații profesionale) și 3 furnizori de educație și formare (EFP și/sau instituții de învățământ superior), în calitate de parteneri cu drepturi depline
 • fiecare propunere trebuie să includă cel puțin o instituție de învățământ superior și un furnizor de educație și formare profesională cu statut de parteneri cu drepturi depline

Lotul 2

 • trebuie să acopere cel puțin 8 țări participante la program și să implice cel puțin 12 parteneri cu drepturi depline
 • trebuie să includă 5 actori de pe piața forței de muncă (întreprinderi sau societăți, reprezentanți ai industriei sau ai sectorului, cum ar fi camere, sindicate sau asociații profesionale) și cel puțin 5 furnizori de educație și formare (EFP și/sau instituții de învățământ superior) ca parteneri cu drepturi depline
 • fiecare propunere trebuie să includă cel puțin o instituție de învățământ superior și un furnizor de educație și formare profesională cu statut de parteneri cu drepturi depline

Cum puteți candida

Candidaturile trebuie depuse în cadrul cererilor de propuneri publicate anual de Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură.

Related funding calls