Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Aliance pro inovace

Základní informace

Aliance pro inovace mají posílit inovační kapacitu Evropy prostřednictvím intenzivnější spolupráce a sdílení znalostí mezi institucemi vysokoškolského vzdělávání, poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy (počáteční i kontinuální), podniky a širším socioekonomickým prostředím, včetně výzkumu.

Jejich cílem je rovněž podporovat rozvoj nových dovedností a řešit nesoulad mezi nabízenými a požadovanými dovednostmi tím, že koncipují nové vzdělávací programy pro vysokoškolské vzdělávání a odborné vzdělávání a přípravu a podpoří rozvoj smyslu pro iniciativu a podnikatelského ducha v EU.

Jaké typy činností jsou podporovány

Příklady činností:

Skupina 1 (Aliance pro vzdělávání a podniky)

 • stimulace inovací ve vysokoškolském vzdělávání, odborném vzdělávání a přípravě a v podnikání
 • rozvoj podnikatelského ducha a relevantních dovedností
 • podpora sdílení znalostí mezi aktéry vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy a podniky

Skupina 2 (Aliance pro odvětvovou spolupráci v oblasti dovedností)

 • koncipování celoevropských strategických přístupů k odvětvové spolupráci v oblasti rozvoje dovedností
 • navržení evropských hlavních studijních osnov a programů odborné přípravy schválených pro celé odvětví

Kdo se může o grant ucházet?

U obou skupin:

Organizace, které se o grant chtějí ucházet, tak musí učinit jako konsorcium.

Skupina 1

 • musí být alespoň ze 4 programových zemí a zahrnovat minimálně 8 řádných partnerů
 • musí jako řádné partnery mít nejméně 3 podniky (nebo společnosti nebo zastupující zprostředkovatelské organizace, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a 3 poskytovatele vzdělávání a odborné přípravy (instituce v oblasti OVP nebo vysokoškolské instituce)
 • jako řádný partner v rámci každého návrhu by měla figurovat alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy

Skupina 2

 • musí být alespoň z 8 programových zemí a zahrnovat minimálně 12 řádných partnerů
 • musí jako řádné partnery mít 5 aktérů pracovního trhu (podniků nebo společností nebo subjektů zastupujících průmysl nebo odvětví, jako jsou komory, odborové svazy nebo obchodní sdružení) a minimálně 5 poskytovatelů vzdělávání a odborné přípravy (instituce OVP nebo vysokoškolské instituce)
 • jako řádný partner v rámci každého návrhu by měla figurovat alespoň jedna vysokoškolská instituce a jeden poskytovatel odborného vzdělávání a přípravy

Jak podat žádost

Žádosti se podávají v rámci výzev k předkládání návrhů, které každoročně zveřejňuje Evropská výkonná agentura pro vzdělávání a kulturu.

Related funding calls