Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Študenti

Možnosti za študente

Tudi program Erasmus+ največ pozornosti namenja študiju v tujini, saj se je pokazalo, da pozitivno vpliva na zaposlitvene možnosti posameznika. Poleg tega omogoča še izpopolnjevanje v tujem jeziku, krepitev samozavesti in samostojnosti, izkušnjo življenja v drugi kulturi.

Program Erasmus+ ponuja tudi možnost kombinacije študija in delovne prakse v tujini.

Podpira dodiplomski, magistrski in doktorski študij.

Možnosti

Študij v tujini

Program Erasmus+ podpira del študija v tujini, in sicer: v državi programa Erasmus+ ali v partnerski državi.

Več ...

Delovna praksa v tujini

Program Erasmus+ podpira delovno prakso v tujini (na delovnem mestu, staž itd.) za študente visokošolskih ustanov v državi programa Erasmus+. To možnost lahko izkoristijo tudi novi diplomanti.

Več ...

Skupni magistrski študij Erasmus Mundus

Študenti, ki se odločijo za skupni magistrski študij Erasmus Mundus, dobijo štipendijo za celotni mednarodni magistrski program. Skupni magistrski študij Erasmus Mundus se odlikuje po akademski odličnosti in tesni medsebojni povezanosti predavanj številnih visokošolskih ustanov v raznih državah.

Več ...

Telesne, duševne in zdravstvene težave

Študentom s telesnimi, duševnimi in zdravstvenimi težavami so namenjena dodatna sredstva, na izmenjavi imajo tudi pravico do enakih podpornih storitev kot lokalni študenti ustanove gostiteljice.

Več ...