Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Uvod

Ta vodnik za prijavitelje je za vse, ki želijo temeljito spoznati program Erasmus+. Ta dokument je namenjen predvsem tistim, ki želijo postati:

  • sodelujoče organizacije: to so organizacije, institucije in organi, ki organizirajo aktivnosti, podprte s Programom;
  • udeleženci: to so posamezniki (študenti, praktikanti, vajenci, dijaki, učeči se odrasli, mladi, prostovoljci ali profesorji, učitelji, vodje usposabljanj, mladinski delavci, strokovnjaki na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa itd.), ki so vključeni v aktivnosti sodelujočih organizacij.

Vsako leto organizacije po vsej Evropi oddajo več tisoč predlogov projektov, da bi prejele finančno podporo v okviru programa Erasmus+. Zato je Komisija vzpostavila pregleden postopek ocenjevanja, da bi zagotovila dotacije za najboljše projekte:

  • za večino ukrepov so vsa pravila in pogoji za prejetje dotacije Programa opredeljeni v tem vodniku za prijavitelje;
  • za nekatere druge ukrepe, ki so v tem vodniku za prijavitelje zgolj omenjeni, so pravila in pogoji za prejetje dotacije opisani v posebnih razpisih za zbiranje predlogov, ki jih objavi Evropska komisija ali ki so objavljeni v njenem imenu.