Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako sa zapojiť?

Erasmus+ je veľmi rozsiahly program, ktorý zahŕňa rozmanitú škálu akcií. Akým spôsobom sa na ňom môžete zúčastniť, závisí vo všeobecnosti od dvoch faktorov, a to od toho:

  1. či podávate žiadosť sám/sama alebo v mene organizácie,
  2. v ktorej krajine máte bydlisko vy alebo v ktorej krajine má sídlo vaša organizácia.

Táto stránka obsahuje všeobecný prehľad o spôsoboch zapojenia sa. Ak chcete vedieť, aké kritériá by ste mali splniť, oboznámte sa s konkrétnou akciou programu, o ktorú máte záujem.

Jednotliví uchádzači

Ak sa chcete zapojiť sám/sama, je pravdepodobné, že sa budete musieť prihlásiť prostredníctvom organizácie, ako je vaša univerzita, stredisko odbornej prípravy, spoločnosť atď.

Môžete sa svojej organizácie spýtať, či žiada o grant na projekt, alebo môžete získať poradenstvo či sa inšpirovať v aplikácii Erasmus+.

V prípade väčšiny akcií sa vaša organizácia bude musieť nachádzať v krajine zapojenej do programu. Ide o členské štáty EÚ a malý počet ďalších krajín pridružených k programu. Do iných akcií sa môžu zapojiť aj skupiny iných krajín, ktoré nie sú pridružené k programu.

Pozri zoznam krajín zapojených do programu Erasmus+ (členské štáty EÚ a krajiny pridružené k programu)

Organizácie žiadajúce o grant

Ak chcete ako organizácia požiadať o grant na projekt alebo sa zúčastniť na výzve na predkladanie návrhov, prečítajte si, ktoré kroky musíte najskôr vykonať v rámci registrácie.

Oboznámte sa s procesom registrácie a ďalšími krokmi

Mali by ste si prezrieť aj zoznam krajín zapojených do programu a partnerských krajín, pretože od krajiny, v ktorej máte sídlo, bude závisieť, do čoho sa môžete zapojiť.

Všetky podrobnosti o tohtoročnom programe

Podrobné informácie o tom, kto sa môže zapojiť, nájdete v sprievodcovi programom, a to v častiach, ktoré sa týkajú akcie alebo oblasti, o ktoré máte záujem.

Chcete sa prihlásiť z krajiny mimo EÚ?

Prečítajte si usmernenie týkajúce sa podávania žiadostí z krajín mimo EÚ

Podanie prihlášky spolu s projektovým partnerom

Na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre váš návrh môžete využiť portál pre financovanie a verejné súťaže EÚ.

Vyhľadávanie potenciálneho partnera pre váš projekt

Financial support

Individuals and organisations might be able to benefit from financing under the Skills and Education Guarantee (S&E). This is a pilot debt financing initiative run by the European Investment Fund (EIF).

The S&E follows the previous Erasmus+ Master Loan scheme, which ran from 2015-2022.

Funding is available through financial intermediaries such as banks and social investment funds. 

See a list of these financial intermediaries under "Information for final beneficiaries" on the website of the EIF.