Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Športové akcie

Akcie programu Erasmus+ v oblasti športu podporujú zapájanie sa do športu, telesnej aktivity a dobrovoľníckych činností.

Sú navrhnuté tak, aby riešili spoločenské a športové výzvy. Pre organizácie sú k dispozícii príležitosti v rámci 3 výziev, ktoré sa zaoberajú uvedenými záležitosťami.

Akcie

Kooperačné partnerstvá

Sú určené pre organizácie, ktoré chcú rozvíjať a vykonávať spoločné činnosti na podporu športu a telesnej aktivity, ako aj riešiť problémy ohrozujúce integritu športu (napr. doping alebo ovplyvňovanie výsledkov zápasov), podporovať dvojité kariéry športovcov, zlepšovať spravovanie v oblasti športu a podporovať toleranciu a sociálne začleňovanie.

Ďalšie informácie a spôsob, ako sa prihlásiť

Drobné partnerstvá

Pre organizácie na najnižšej úrovni, menej skúsené organizácie a nováčikov tohto programu. Drobné partnerstvá majú jednoduchšiu administratívu, menšie granty a kratšie trvanie ako kooperačné partnerstvá.

Ďalšie informácie a spôsob, ako sa prihlásiť

Neziskové európske športové podujatia

Sú určené na podporu športových aktivít, realizáciu stratégií EÚ pre sociálne začlenenie prostredníctvom športu, podporu dobrovoľníckej práce v športe, boj proti diskriminácii a podporu zapájania sa do športu a fyzickej aktivity.

Ďalšie informácie a spôsob, ako sa prihlásiť