Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Действия в областта на спорта

Действията по „Еразъм+“ в областта на спорта имат за цел насърчаване на участието в спортни дейности, физическата активност и доброволческите дейности.

Те са насочени към справяне с обществени и свързани със спорта предизвикателства. Заинтересованите организации могат да кандидатстват по три покани, свързани с тези предизвикателства.

От 2022 г. има и специална покана за представяне на предложения за изграждане на капацитет в областта на спорта. Тя е насочена към държавите от ЕС, държавите извън ЕС, асоциирани към програмата, и Западните Балкани.

Действията

Партньорства за сътрудничество

Целта на партньорствата е да се даде възможност на организациите да подготвят и изпълняват съвместни дейности за насърчаване (наред с другото) на спорта и физическата активност, да се борят със заплахите за почтеността в спорта (като употреба на допинг или уреждане на мачове), да насърчават двойната кариера на спортистите, да подобряват управлението и да насърчават толерантността и социалното приобщаване.

Научете повече и кандидатствайте

Малки партньорства

За организации на местно равнище, организации с по-малък опит и нови участници в програмата. Малките партньорства са с по-опростена администрация, получават по-малко безвъзмездни средства и са с по-кратка продължителност от партньорствата за сътрудничество.

Научете повече и кандидатствайте

Европейски спортни събития с нестопанска цел

Тези събития имат за цел насърчаване на спортната дейност, прилагане на стратегиите на ЕС за социално приобщаване чрез спорта, насърчаване на доброволчеството в спорта, борба срещу дискриминацията и насърчаване на участието в спортни и физически дейности.

Научете повече и кандидатствайте

Изграждане на капацитет в областта на спорта

Проектите за изграждане на капацитет са проекти за международно сътрудничество, основани на многостранни партньорства между организации с дейност в областта на спорта в държави от ЕС, държави извън ЕС, асоциирани към програмата, и Западните Балкани. Те имат за цел подпомагане на спортните дейности и политики като средство за утвърждаване на ценности, както и като образователен инструмент за насърчаване на личностното и социалното развитие на хората и изграждане на по-сплотени общности.

Научете повече и кандидатствайте