Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sportacties

Erasmus+-acties moeten mensen aanzetten tot sport, lichaamsbeweging en vrijwilligerswerk.

Ze zijn bedoeld om maatschappelijke en sportgerelateerde uitdagingen aan te pakken. Er zijn mogelijkheden voor organisaties in het kader van drie oproepen die betrekking hebben op deze uitdagingen.

Vanaf 2022 is er ook een specifieke oproep inzake capaciteitsopbouw op het gebied van sport beschikbaar. Deze is gericht op EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen (voorheen programmalanden genoemd) en op de Westelijke Balkan.

Wat zijn de mogelijkheden?

Samenwerkingspartnerschappen

Organisaties kunnen samen acties op touw zetten om o.a. sport en lichaamsbeweging te promoten, de integriteit in de sport te beschermen (strijd tegen doping, match-fixing enz.), een tweede carrière voor sporters aan te moedigen, het bestuur te verbeteren en tolerantie en sociale inclusie te bevorderen.

Meer informatie en aanvragen

Kleinschalige partnerschappen

Deze zijn bedoeld voor basisorganisaties, minder ervaren organisaties en nieuwkomers bij het programma. Kleinschalige partnerschappen vereisen minder administratie, krijgen minder subsidie en duren minder lang dan samenwerkingspartnerschappen.

Meer informatie en aanvragen

Europese sportevenementen zonder winstoogmerk

Deze zijn bedoeld om sportactiviteiten aan te moedigen, EU-strategieën voor sociale inclusie via sport uit te voeren, vrijwilligerswerk in de sport te bevorderen, discriminatie te bestrijden en de deelname aan sport en lichaamsbeweging aan te moedigen.

Meer informatie en aanvragen

Capaciteitsopbouw op het gebied van sport

Projecten voor capaciteitsopbouw zijn internationale samenwerkingsprojecten op basis van multilaterale partnerschappen tussen organisaties die actief zijn op het gebied van sport in EU-lidstaten en met het programma geassocieerde derde landen (voorheen programmalanden genoemd) en de Westelijke Balkan. Het doel van de projecten is het ondersteunen van sportactiviteiten en -beleid als middel om waarden te bevorderen, en als educatief hulpmiddel om de persoonlijke en sociale ontwikkeling van personen te stimuleren en hechtere gemeenschappen tot stand te brengen.

Meer informatie en aanvragen