Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Urheilualan toimet

Erasmus+ -ohjelman urheilualan toimilla pyritään lisäämään urheilu- ja liikuntaharrastusta ja vapaaehtoistoimintaa.

Niiden avulla pyritään löytämään ratkaisuja yhteiskunnallisiin ja urheiluun liittyviin haasteisiin. Organisaatioille on tarjolla rahoitusta kolmessa näihin haasteisiin liittyvässä ehdotuspyynnössä.

Erityinen urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeita koskeva ehdotuspyyntö on ollut saatavilla vuodesta 2022 alkaen. Sen kohderyhmänä ovat EU-maat, ohjelmaan assosioituneet kolmannet maat (aiemmin ohjelmamaat) ja Länsi-Balkan.

Toimet

Kumppanuushankkeet

Organisaatioiden kumppanuushankkeiden avulla luodaan ja toteutetaan yhteisiä toimia, joilla voidaan edistää muun muassa urheilu- ja liikuntaharrastusta, torjua urheilun rehellisyyteen kohdistuvia uhkia, kuten dopingia ja ottelutulosten manipulointia, edistää urheilijoiden opiskelua, parantaa urheilualan hallintokäytäntöjä sekä edistää suvaitsevaisuutta ja sosiaalista osallisuutta.

Lue lisää ja hae

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Pienimuotoiset kumppanuushankkeet on tarkoitettu ruohonjuuritason organisaatioille, vähemmän kokeneille organisaatioille ja Erasmus+ -ohjelman uusille osallistujille. Pienimuotoiset kumppanuudet ovat lyhytkestoisempia, niiden hallinto on kevyempi ja avustusmäärät pienempiä.

Lue lisää ja hae

Voittoa tavoittelemattomat eurooppalaiset urheilutapahtumat

Tapahtumien tarkoituksena on edistää urheilutoimintaa, toteuttaa sosiaalisen osallisuuden EU-strategioita urheilun kautta, torjua syrjintää, edistää vapaaehtoistoimintaa urheilun alalla ja kannustaa ihmisiä harrastamaan urheilua ja liikuntaa.

Lue lisää ja hae

Urheilualan kapasiteetinvahvistamishankkeet

Kapasiteetinvahvistamishankkeet ovat kansainvälisiä yhteistyöhankkeita, jotka perustuvat EU-maissa, ohjelmaan assosioituneissa kolmansissa maissa (aiemmin ohjelmamaat) ja Länsi-Balkanilla toimivien urheilualan organisaatioiden monenvälisiin kumppanuuksiin. Hankkeilla pyritään tukemaan urheilutoimintaa ja -politiikkaa keinona edistää arvoja sekä kasvatuksen välineenä, jolla tuetaan yksilöiden henkilökohtaista ja sosiaalista kehitystä ja samalla vahvistetaan yhteisöjen yhteenkuuluvuutta.

Lue lisää ja hae