Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Spordivaldkonna meetmed

Programmi „Erasmus+“ spordivaldkonna meetmete eesmärk on edendada spordi harrastamist ning kehalist ja vabatahtlikku tegevust.

Meetmetega soovitakse lahendada ühiskondlikke ja spordiga seotud probleeme. Organisatsioonid saavad taotleda toetust neid probleeme käsitleva kolme projektikonkursi raames.

Alates 2022. aastast korraldatakse lisaks projektikonkurssi, mille eesmärk on toetada suutlikkuse suurendamist spordivaldkonnas. See projektikonkurss on suunatud ELi liikmesriikidele, programmiga ühinenud kolmandatele riikidele (varem programmiriigid) ja Lääne-Balkani riikidele.

Meetmed

Koostööpartnerlused

Need on kavandatud organisatsioonidele, et arendada ja viia ellu ühistegevusi (muu hulgas) spordi ja kehalise tegevuse valdkonnas, tegeleda spordiausust ohustavate probleemidega (nagu dopingu kasutamine ja tulemuste kokkuleppimine), edendada sportlaste topeltkarjääri, täiustada head juhtimistava ning soodustada sallivust ja sotsiaalset kaasatust.

Lisateave ja kandideerimine

Väikepartnerlused

Need on mõeldud rohujuuretasandi organisatsioonidele, vähem kogenud organisatsioonidele ja programmi uustulnukatele. Väikepartnerlustel on lihtsam halduskord, väiksemad toetused ja lühem kestus kui koostööpartnerlustel.

Lisateave ja kandideerimine

Mittetulunduslikud Euroopa spordiüritused

Nende eesmärk on edendada sportimist, rakendada ELi sotsiaalse kaasamise strateegiaid spordi kaudu, edendada vabatahtlikku tegevust spordi valdkonnas, võidelda diskrimineerimise vastu ning julgustada inimesi osalema spordis ja kehalises tegevuses.

Lisateave ja kandideerimine

Suutlikkuse suurendamine spordivaldkonnas

Selle meetmega toetatakse rahvusvahelisi koostööprojekte, mis põhinevad ELi liikmesriikides, programmiga liitunud kolmandates riikides (varasemalt programmiriigid) ja Lääne-Balkani riikides spordivaldkonnas tegutsevate organisatsioonide mitmepoolsel partnerlusel. Eesmärk on toetada sporditegevust ja -poliitikat, et edendada väärtusi ning pakkuda õppevahendit, mis aitaks kaasa üksikisikute isiklikule ja sotsiaalsele arengule ning suurendaks kogukondade ühtekuuluvust.

Lisateave ja kandideerimine