Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Idrætsinitiativer

Erasmus+-idrætsinitiativer skal fremme deltagelse i sport, fysisk aktivitet og frivillige aktiviteter.

De går ud på at gøre noget ved samfundsmæssige og idrætsrelaterede problemer. Organisationer kan ansøge om at gennemføre initiativer via tre forskellige indkaldelser af forslag, som omhandler disse problemer.

En særlig indkaldelse af forslag til kapacitetsopbygning på idrætsområdet er også tilgængelig fra 2022. Den er rettet mod EU-medlemslande og tredjelande, der er associeret med programmet (tidligere kaldet programlande), og Vestbalkan.

Initiativerne

Samarbejdspartnerskaber

I samarbejdspartnerskaberne udvikler og gennemfører organisationerne fælles aktiviteter, der udbreder sport og fysisk aktivitet og bekæmper trusler mod sportens integritet (f.eks. doping og matchfixing), fremmer dobbeltkarrierer for sportsfolk og understøtter god ledelse, tolerance og social inklusion.

Læs mere, og ansøg

Mindre partnerskaber

I de mindre partnerskaber kan græsrodsorganisationer og mindre erfarne og nye organisationer i Erasmus+-sportsinitiativprogrammet gøre en indsats. De mindre partnerskaber har enklere administration, mindre tilskud og kortere varighed end samarbejdspartnerskaberne.

Læs mere, og ansøg

Europæiske idrætsarrangementer uden gevinst for øje

Det almennyttige europæiske idrætsarrangementer skal tilskynde til deltagelse i sport og fysisk aktivitet, praktisere social inklusion gennem sport, fremme frivilligt arbejde inden for idræt og bekæmpe forskelsbehandling.

Læs mere, og ansøg

Kapacitetsopbygning på idrætsområdet

Kapacitetsopbygningsprojekter er internationale samarbejdsprojekter baseret på multilaterale partnerskaber mellem organisationer med aktiviteter på idrætsområdet i EU's medlemslande og tredjelande, der er associeret med programmet (tidligere kaldet programlande), og Vestbalkan. De har til formål at støtte sportsaktiviteter og -politikker som et middel til at fremme værdier og som et uddannelsesværktøj til at fremme enkeltpersoners personlige og sociale udvikling og opbygge mere sammenhængende samfund.

Læs mere, og ansøg