Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Acțiuni privind sportul

Acțiunile Erasmus+ în domeniul sportului promovează participarea la activități fizice, sportive și de voluntariat.

Ele caută să contribuie la depășirea provocărilor societale și a celor legate de sport. Organizațiile au la dispoziție 3 cereri de propuneri care abordează aceste provocări.

O cerere specifică privind consolidarea capacităților în domeniul sportului este, de asemenea, disponibilă începând cu 2022. Aceasta vizează statele membre ale UE și țările terțe asociate la program (denumite anterior țări participante la program) și Balcanii de Vest.

Acțiunile

Parteneriate de cooperare

Concepute pentru a ajuta organizațiile să dezvolte și să implementeze activități comune care vizează să promoveze, printre altele, activitatea fizică și sportivă, precum și să lupte împotriva amenințărilor la adresa integrității sportului (dopaj, aranjarea meciurilor), să îi încurajeze pe sportivi să aibă cariere duble, să îmbunătățească buna guvernanță și să promoveze toleranța și incluziunea socială.

Detalii și înscriere

Parteneriate la scară mică

Destinate organizațiilor locale, organizațiilor cu mai puțină experiență și noilor participanți la program. Parteneriatele la scară mică sunt mai simplu de gestionat, granturile sunt mai mici și durează mai puțin decât parteneriatele de cooperare.

Detalii și înscriere

Evenimente sportive europene non-profit

Caută să încurajeze activitatea sportivă, să pună în aplicare strategiile UE în favoarea incluziunii sociale prin sport, să promoveze voluntariatul în sport, să combată discriminarea și să încurajeze participarea la activități sportive și fizice.

Detalii și înscriere

Consolidarea capacităților în domeniul sportului

Proiectele de consolidare a capacităților sunt proiecte de cooperare internațională bazate pe parteneriate multilaterale între organizații active în domeniul sportului din statele membre ale UE, din țări terțe asociate la program (denumite anterior țări participante la program) și din Balcanii de Vest. Scopul acestora este de a sprijini activitățile și politicile din domeniul sportului ca mijloc de promovare a valorilor și ca instrument educațional de promovare a dezvoltării personale și sociale a indivizilor și de construire a unor comunități mai coezive.

Detalii și înscriere