Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Działania w dziedzinie sportu

Działania Erasmus+ w dziedzinie sportu przyczyniają się do promowania sportu i aktywności fizycznej oraz wolontariatu w sporcie.

Mają one służyć rozwiązywaniu problemów społecznych i wyzwań związanych ze sportem. Organizacje mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech zaproszeń do składania wniosków, które dotyczą tych wyzwań.

Od 2022 r. publikowane jest również specjalne zaproszenie do składania wniosków dotyczące budowania zdolności w dziedzinie sportu. Jest ono skierowane do państw członkowskich UE i państw trzecich stowarzyszonych z programem (wcześniej zwanych państwami uczestniczącymi w programie) oraz do państw Bałkanów Zachodnich.

Działania

Współpraca partnerska

Celem współpracy jest opracowywanie i realizowanie przez organizacje wspólnych działań na rzecz promowania sportu i aktywności fizycznej, zwalczania nieuczciwych zachowań w sporcie (takich jak doping czy ustawianie wyników wydarzeń sportowych), jak również na rzecz promowania kariery dwutorowej sportowców, doskonalenia dobrego zarządzania w sporcie oraz krzewienia tolerancji i integracji społecznej.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek

Partnerstwa na małą skalę

Adresowana do organizacji oddolnych, mniej doświadczonych organizacji i nowych uczestników programu. Partnerstwa na mniejszą skalę działają na prostszych zasadach administracji, dostają mniejsze wsparcie, a czas trwania dotacji jest krótszy niż w przypadku standardowych partnerstw.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek

Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Mają zachęcać do aktywności sportowej, wdrażać strategie UE na rzecz włączenia społecznego poprzez sport, wspierać wolontariat w sporcie, zwalczać dyskryminację i zachęcać do uprawiania sportu i aktywności fizycznej.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek

Budowanie potencjału w dziedzinach związanych ze sportem

Projekty budowania potencjału to projekty realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, oparte na partnerstwach wielostronnych między organizacjami działającymi w dziedzinie sportu w państwach członkowskich UE, w państwach trzecich stowarzyszonych z programem (wcześniej zwanych państwami uczestniczącymi w programie) oraz w państwach Bałkanów Zachodnich. Celem tych projektów jest wspieranie działalności i polityki dotyczących sportu jako narzędzia służącego do promowania wartości, a także narzędzia edukacyjnego służącego do promowania rozwoju osobistego i społecznego jednostek oraz budowania bardziej spójnych społeczności.

Dowiedz się więcej i złóż wniosek