Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Sportas

„Erasmus+“ sporto srities veikla skatinama dalyvauti sporto, fizinėje ir savanoriškoje veikloje.

Ja siekiama spręsti visuomenės ir su sportu susijusius uždavinius. Organizacijos gali atsiliepti į tris šiems uždaviniams spręsti skirtus kvietimus.

Nuo 2022 m. taip pat skelbiamas specialus kvietimas teikti paraiškas dėl gebėjimų stiprinimo sporto srityje. Jis skirtas ES valstybėms narėms ir asocijuotosioms programos trečiosioms šalims (anksčiau jos vadintos programos šalimis), taip pat Vakarų Balkanams.

Veiksmai

Bendradarbiavimo partnerystė

Siekiama padėti organizacijoms rengti ir įgyvendinti bendrą sporto ir fizinio aktyvumo (be kita ko) skatinimo veiklą, įveikti grėsmes, kylančias sąžiningumui sporto srityje (tokias kaip dopingas arba susitarimai dėl varžybų baigties), skatinti dvikryptę sportininkų karjerą, toleranciją ir socialinę įtrauktį bei gerinti valdymą.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką

Nedidelio masto partnerystė

Skirta visuomeninėms organizacijoms, mažiau patirtiems turinčioms organizacijoms ir naujiems programos dalyviams. Nedidelio masto partnerysčių administravimas paprastesnis, dotacijos mažesnės ir jos trumpesnės negu bendradarbiavimo partnerystės.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką

Europos sporto renginiai, kuriais nesiekiama pelno

Siekiama skatinti sportinę veiklą, įgyvendinti ES socialinės įtraukties per sportą strategijas, skatinti savanorišką veiklą sporto srityje, kovoti su diskriminacija, skatinti sportuoti ir užsiimti fizine veikla.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką

Gebėjimų stiprinimas sporto srityje

Gebėjimų stiprinimo projektai yra tarptautinio bendradarbiavimo projektai, grindžiami daugiašale sporto srityje ES valstybėse narėse ir asocijuotosiose programos trečiosiose šalyse (anksčiau – programos šalys), taip pat Vakarų Balkanuose veikiančių organizacijų partneryste. Jais siekiama remti sporto veiklą ir politiką kaip vertybių skatinimo ir švietimo priemonę, kuria skatinamas asmeninis ir socialinis tobulinimasis ir kuriamos darnesnės bendruomenės.

Sužinokite daugiau ir teikite paraišką