Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM)

Profil wnioskodawcy

 • Wnioskodawcą może być każda instytucja szkolnictwa wyższego z siedzibą w kraju programu lub kraju partnerskim
 • Jeden beneficjent (umowa o udzielenie dotacji podpisywana jest z jednym beneficjentem), który mobilizuje grupę innych instytucji szkolnictwa wyższego w celu utworzenia konsorcjum.

Czas trwania: 15 miesięcy

Dotacja UE: kwota ryczałtowa w wysokości 60 tys. euro

Czym są działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus?

Działania w zakresie opracowywania studiów Erasmus Mundus (EMDM) to nowy element programu Erasmus+, wprowadzony w 2021 r. Ich celem jest wspieranie opracowywania wysokiej jakości programów studiów na poziomie magisterskim realizowanych wspólnie przez międzynarodowe konsorcjum instytucji szkolnictwa wyższego z różnych krajów na całym świecie. W stosownych przypadkach udział w działaniach mogą wziąć także inni partnerzy z lub spoza sektora edukacji posiadający szczególną wiedzę ekspercką w danych obszarach studiów/dziedzinach zawodowych.

EMDM ułatwiają instytucjom szkolnictwa wyższego tworzenie partnerstw międzynarodowych i w ten sposób zachęcają do opracowywania nowych, innowacyjnych i wysoce zintegrowanych programów studiów. W działania angażowane są kraje programu, instytucje lub obszary tematyczne, które są słabo reprezentowane w programie wspólnych studiów magisterskich Erasmus Mundus.

Działania i wyniki

W ramach projektu współpracujące instytucje szkolnictwa wyższego mają opracować:

 • wspólne procedury dotyczące przyjmowania studentów, składania i wyboru wniosków, monitorowania
 • zasady i procedury dotyczące egzaminów i realizacji celów
 • wspólne założenia programu i zintegrowane działania w zakresie nauczania/szkolenia
 • wspólne usługi oferowane studentom
 • wspólną strategię w zakresie promowania i podnoszenia świadomości
 • wspólne zasady zarządzania administracyjnego i zarządzania finansami w ramach partnerstwa
 • wspólną politykę dotyczącą dyplomów
 • projekt umowy o partnerstwie
 • projekt wspólnej umowy ze studentem.

Składanie wniosków i dodatkowe informacje

Informacje o możliwościach finansowania na lata 2021-2027 oraz o sposobach składania wniosków można znaleźć na portalu Komisji Europejskiej poświęconym finansowaniu i możliwościom udziału w przetargach.

Ogłoszenia i oferty

Szczegółowe informacje można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+

Dodatkowe informacje

Related funding calls