Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen (EMDM)

Gewenst profiel

 • Elke instelling voor hoger onderwijs die in een programmaland of partnerland gevestigd is, kan een aanvraag indienen.
 • Eén begunstigde (subsidieovereenkomst met één begunstigde) die een groep van andere instellingen voor hoger onderwijs mobiliseert om een consortium op te zetten.

Duur: 15 maanden

EU-subsidie: vast bedrag van 60 000 euro

Wat is een Erasmus Mundus-ontwerpmaatregel?

Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen zijn een nieuw onderdeel van Erasmus+ in 2021. Doel van deze projecten is ondersteuning te bieden voor de opzet van masterprogramma’s van een hoog niveau, die gezamenlijk worden aangeboden door een internationaal consortium van hogeronderwijsinstellingen uit verschillende landen wereldwijd. Waar nodig kunnen ook andere partners uit de onderwijssector of daarbuiten met specifieke deskundigheid op de betrokken studie- of beroepsgebieden deelnemen.

Erasmus Mundus-ontwerpmaatregelen stimuleren instellingen voor hoger onderwijs om nieuwe innovatieve en sterk geïntegreerde masterprogramma’s te ontwikkelen door het gemakkelijker te maken dergelijke internationale partnerschappen op te zetten. Het doel is dat hierbij ook programmalanden, instellingen en/of thematische gebieden worden betrokken die ondervertegenwoordigd zijn in de gezamenlijke masteropleidingen van Erasmus Mundus die tot dusver zijn gefinancierd.

Activiteiten en resultaten

Aan het einde van het project zullen de betrokken hogeronderwijsinstellingen het eens zijn over een aantal gezamenlijke basismechanismen voor het te ontwikkelen masterprogramma:

 • gezamenlijke procedures voor de inschrijving, toelating, selectie en controle van studenten
 • regels en procedures voor de examinering en prestatiebeoordeling van studenten
 • een gezamenlijke programmaopzet en geïntegreerde onderwijs-/opleidingsactiviteiten
 • een gemeenschappelijk dienstenaanbod voor studenten
 • een gezamenlijke promotie- en bewustmakingsstrategie
 • gezamenlijk administratief en financieel beheer door het partnerschap
 • een gezamenlijk diplomabeleid
 • een ontwerppartnerschapsovereenkomst
 • een gezamenlijke ontwerpstudieovereenkomst.

Aanvragen en meer informatie

De financieringsmogelijkheden voor 2021-2027 en informatie over hoe u een aanvraag kunt indienen, zijn te vinden op het portaal voor financierings- en aanbestedingsmogelijkheden van de Europese Commissie

Ontdek de mogelijkheden

Meer informatie over deze mogelijkheden vindt u in de Erasmus+-programmagids

Meer informatie

Related funding calls