Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Beartas Dearaidh Erasmus Mundus (EMDM)

Próifíl an iarratasóra

 • Is féidir le haon institiúid ardoideachais atá bunaithe i dTír de chuid an Chláir nó i dTír Chomhpháirtíochta iarratas a dhéanamh
 • 1 tairbhí (comhaontú deontais d’aon tairbhí amháin) lena dtógtar le chéile grúpa Institiúidí Ardoideachais eile agus é mar aidhm aige cuibhreannas a chur ar bun.

Fad tréimhse: 15 mhí

Deontas AE: Cnapshuim de €55,000

Cad atá i gceist le Beart Dearaidh Erasmus Mundus?

Is cuid nua de Erasmus+ in 2021 iad Bearta Dearaidh Erasmus Mundus. Tacaíonn na tionscadail sin le cláir staidéar ardleibhéil a dhearadh ag leibhéal na máistreachta, agus is é cuibhreannas idirnáisiúnta institiúidí ardoideachais as tíortha éagsúla ar fud a domhain a dhéanann na cláir a theagasc. I gcás inarb ábhartha, is féidir le comhpháirtithe oideachais/neamhoideachais eile, ag a bhfuil saineolas sonrach sa réimse staidéir/sna réimsí gairmeacha lena mbaineann, páirt a ghlacadh iontu.

Is éard a dhéantar le Bearta Dearaidh Erasmus Mundus Institiúidí Ardoideachais a spreagadh chun cláir mháistreachta nua, nuálacha, thar a bheith chomhtháite a fhorbairt trí chomhpháirtíochtaí idirnáisiúnta den chineál sin a chur ar bun a éascú. Tá sé d’aidhm acu tíortha atá mar chuid den Chlár, institiúidí, agus/nó réimsí téamacha atá tearcionadaithe i dtaca le maoiniú go dtí seo a mhealladh chun páirt a ghlacadh i gComhchéim Mháistreachta Erasmus Mundus.

Gníomhaíochtaí agus torthaí

Faoi dheireadh an tionscadail, beidh na comhshásraí bunúsacha seo a leanas comhaontaithe ag na hInstitiúidí Ardoideachais atá rannpháirteach maidir leis an gclár máistreachta atá á fhorbairt:

 • Nósanna imeachta comhpháirteacha i dtaca le hiarratas mac léinn, cead isteach, roghnúchán agus monatóireacht
 • Rialacha agus nósanna imeachta i dtaca le scrúduithe mac léinn agus measúnú ar fheidhmíocht
 • Dearadh cláir comhpháirteach agus teagasc comhpháirteach/gníomhaíochtaí oiliúna comhpháirteacha
 • Seirbhísí coiteanna a chuirtear ar fáil do mhic léinn
 • Straitéis chomhpháirteach um chur chun cinn agus ardú feasachta
 • Bainistiú comhpháirteach riaracháin agus airgeadais tríd an gcomhpháirtíocht
 • Beartas comhpháirteach maidir le céimeanna
 • Dréacht-chomhaontú comhpháirtíochta
 • Dréacht-chomhaontú comhpháirteach mac léinn

Iarratais agus tuilleadh eolais

Deiseanna maoiniúcháin 2021-2027 agus eolas maidir le conas iarratas a dhéanamh, fógraítear iad ar thairseach na ndeiseanna maoiniúcháin agus tairisceana de chuid an Choimisiúin Eorpaigh

Aimsigh deiseanna

Léigh an Treoirleabhar Erasmus+ le haghaidh tuilleadh eolais mionsonraithe faoi na deiseanna sin

Tuilleadh eolais

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN

Closed
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Design Measures

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).