Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus (EMDM)

Kdo se lahko prijavi

 • Prijavo lahko vloži katera koli visokošolska institucija s sedežem v državi programa ali partnerski državi.
 • 1 upravičenec (sporazum z enim upravičencem dodelitvi nepovratnih sredstev), ki mobilizira skupino drugih visokošolskih institucij za ustanovitev konzorcija.

Trajanje: 15 mesecev

Nepovratna sredstva EU: pavšalni znesek 60 000 EUR

Kaj je ukrep za zasnovo Erasmus Mundus?

Ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus so v letu 2021 novi ukrepi v okviru programa Erasmus+. Ti projekti podpirajo zasnovo magistrskih študijskih programov na visoki ravni, ki jih skupaj izvaja mednarodni konzorcij visokošolskih institucij iz različnih držav po vsem svetu. Kadar je ustrezno, lahko sodelujejo drugi izobraževalni in/ali neizobraževalni partnerji s posebnim strokovnim znanjem na zadevnih študijskih/strokovnih področjih.

Ukrepi za zasnovo Erasmus Mundus spodbujajo visokošolske institucije k razvoju novih, inovativnih in močno integriranih magistrskih programov z olajšanjem vzpostavitve takih mednarodnih partnerstev. Njihov cilj je vključiti države programa, institucije in/ali tematska področja, ki doslej niso dovolj zastopana v okviru skupnega magistrskega študija Erasmus Mundus.

Aktivnost in rezultati

Do konca projekta se bodo vključene visokošolske institucije dogovorile o naslednjih skupnih mehanizmih za magistrski program, ki se razvija:

 • skupni postopki za prijavo, vpis, izbor in spremljanje študentov
 • pravila in postopki za preverjanje znanja in oceno uspešnosti
 • skupna zasnova programa in celostnih aktivnosti poučevanja/usposabljanja
 • skupne storitve za študente
 • skupna strategija za promocijo in ozaveščanje
 • skupno administrativno in finančno upravljanje s strani partnerstva
 • skupna politika diplom
 • osnutek sporazuma o partnerstvu
 • osnutek skupnega študentskega sporazuma

Prijave in več informacij

Možnosti financiranja za obdobje 2021–2027 in informacije o načinu prijave so objavljene na portalu Evropske komisije za financiranje in razpise.

Iskanje priložnosti

Več informacij o priložnostih vsebuje Vodnik za prijavitelje Erasmus+

Več informacij

Related funding calls