Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus-designforanstaltninger (EMDM)

Ansøgerprofil

 • Enhver videregående uddannelsesinstitution, der er etableret i et program- eller partnerland, kan indgive en ansøgning.
 • 1 støttemodtager (tilskudsaftale med én modtager), som mobiliserer en gruppe af andre videregående uddannelsesinstitutioner med det formål at oprette et konsortium.

Varighed: 15 måneder.

EU-tilskud: 60 000 EUR (engangsbeløb).

Hvad er en Erasmus Mundus-designforanstaltning?

Erasmus Mundus-designforanstaltninger blev som noget nyt indført i 2021 for Erasmus+. Disse projekter støtter udformningen af specialiserede kurser på kandidatniveau, som udbydes i fællesskab af et internationalt konsortium af videregående uddannelsesinstitutioner fra forskellige lande verden over. Hvor det er relevant, kan der også medvirke andre uddannelsesmæssige og/eller ikke-uddannelsesmæssige partnere med særlig ekspertise inden for de pågældende akademiske/erhvervsmæssige fagområder.

Erasmus Mundus-designforanstaltningerne tilskynder de videregående uddannelsesinstitutioner til at udvikle nye, innovative og velkomponerede kandidatuddannelser ved at gøre det lettere at indgå sådanne internationale partnerskaber. De har til formål at inddrage de programlande, uddannelsesinstitutioner og/eller tematiske områder, der er underrepræsenteret i de fælles kandidatuddannelser under Erasmus Mundus, som hidtil har modtaget støtte.

Aktiviteter og resultater

Ved projektets afslutning skal de deltagende videregående uddannelsesinstitutioner have aftalt følgende grundlæggende fælles mekanismer for den kandidatuddannelse, der er under udvikling:

 • fælles procedurer for studerendes ansøgning, optagelse, udvælgelse og overvågning
 • regler og procedurer for eksamination og resultatevaluering
 • fælles programudformning og integrerede undervisnings-/uddannelsesaktiviteter
 • hvilke tjenester, de studerende tilbydes
 • fælles strategi for oplysningsarbejde og publicitet
 • fælles administrativ og finansiel forvaltning af partnerskabet
 • fælles politik for udstedelser af grader
 • udkast til partnerskabsaftalen
 • udkast til den fælles studenteraftale.

Ansøgning og yderligere oplysninger

Finansieringsmuligheder for 2021-2027 og oplysninger om, hvordan man ansøger, bekendtgøres på Europa-Kommissionens portal for finansiering & udbud

Information om muligheder

Programguiden til Erasmus+ indeholder nærmere oplysninger om disse muligheder

Yderligere oplysninger

Related funding calls