Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus (EMDM).

Profil tal-applikant

 • Kwalunkwe istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja stabbilita f’Pajjiż tal-Programm jew f’Pajjiż Sieħeb tista’ tissottometti applikazzjoni
 • Benefiċjarju wieħed (ftehim ta’ għotja b’benefiċjarju wieħed) li jimmobilizza grupp ta’ Istituzzjonijiet tal-Edukazzjoni Għolja (HEIs) oħra, bil-għan li jitwaqqaf konsorzju.

Tul ta’ żmien: 15-il xahar

Għotja tal-UE: Somma f’daqqa ta’ €60 000

X’inhi Miżura ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus?

Il-Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus huma ġodda għall-Erasmus+ fl-2021. Dawn il-proġetti jappoġġjaw it-tfassil ta’ programmi ta’ studju ta’ livell għoli fil-livell ta’ masters, imwassla b’mod konġunt minn konsorzju internazzjonali ta’ HEIs minn pajjiżi differenti minn mad-dinja kollha. Fejn rilevanti, jistgħu jieħdu sehem sħab edukattivi u/jew mhux edukattivi oħra b’għarfien espert speċifiku fl-oqsma ta’ studju/oqsma professjonali kkonċernati.

Il-Miżuri ta’ Tfassil tal-Erasmus Mundus jinkoraġġixxu lill-HEIs biex jiżviluppaw programmi ta’ masters ġodda, innovattivi u integrati ħafna billi jiffaċilitaw it-twaqqif ta’ sħubijiet internazzjonali bħal dawn. Dawn għandhom l-għan li jinvolvu Pajjiżi tal-programm, istituzzjonijiet, u/jew oqsma tematiċi li s’issa huma sottorappreżentati fil-Masters Konġunti tal-Erasmus Mundus.

Attivitajiet u eżiti

Sa tmiem il-proġett, l-HEIs involuti se jkunu qablu dwar il-mekkaniżmi konġunti bażiċi li ġejjin għall-programm prinċipali li qed jiġi żviluppat:

 • Proċeduri konġunti għall-applikazzjoni, l-ammissjoni, l-għażla u l-monitoraġġ tal-istudenti
 • Regoli u proċeduri għall-eżamijiet tal-istudenti u l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni
 • Tfassil ta’ programm konġunt u attivitajiet integrati ta’ tagħlim/taħriġ
 • Servizzi komuni offruti lill-istudenti
 • Strateġija konġunta ta’ promozzjoni u ta’ sensibilizzazzjoni
 • Ġestjoni amministrattiva u finanzjarja konġunta mis-sħubija
 • Politika dwar lawrja konġunta
 • Abbozz ta' ftehim ta' sħubija
 • Abbozz ta’ ftehim konġunt tal-istudenti

Applikazzjonijiet u aktar informazzjoni

L-opportunitajiet ta’ finanzjament għall-2021-2027 u l-informazzjoni dwar kif tapplika jitħabbru fuq il-portal tal-Opportunitajiet tal-Offerti u l-Finanzjament tal-Kummissjoni Ewropea

Sib opportunitajiet

Aqra l-Gwida tal-Programm Erasmus+ għal aktar informazzjoni dwar dawn l-opportunitajiet

Aktar informazzjoni

Related funding calls