Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu

Hakijaprofiili

 • Hakemuksen voi jättää mikä tahansa ohjelma- tai kumppanimaassa sijaitseva korkeakoulu tai
 • yksi edunsaaja (yhden edunsaajan avustussopimus), joka mobilisoi konsortion perustamista varten korkeakoulujen ryhmän.

Kesto: 15 kuukautta

EU:n avustus: 60 000 euron kertakorvaus

Mitä on Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu?

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu on Erasmus+ -ohjelman vuoden 2021 uutuus. Näillä hankkeilla autetaan suunnittelemaan korkealaatuisia maisteritason koulutusohjelmia, joita tarjoavat yhteisesti kansainväliset konsortiot, joihin kuuluu eri maiden korkeakouluja kaikkialta maailmasta. Tarvittaessa ohjelmiin voi osallistua myös muita koulutus- ja/tai muita kumppaneita, joilla on erityisasiantuntemusta asianomaisilta opinto- tai ammattialoilta.

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelulla kannustetaan korkeakouluja kehittämään uusia, innovatiivisia ja pitkälle integroituneita maisteriohjelmia helpottamalla tällaisten kansainvälisten kumppanuuksien perustamista. Valmistelun tavoitteena on saada mukaan ohjelmamaita, korkeakouluja ja/tai aihealueita, jotka ovat olleet aliedustettuina tähän mennessä rahoitetuissa Erasmus Mundus -maisteriohjelmissa.

Toiminnot ja tulokset

Hankkeen loppuun mennessä osallistuvat korkeakoulut ovat sopineet seuraavista yhteisistä perusjärjestelyistä kehitteillä olevaa maisteriohjelmaa varten:

 • opiskelijoiden hakumenettelyitä, pääsyvaatimuksia, valintaa ja seurantaa koskevat yhteiset menettelyt
 • tenttien ja opintosuoritusten arviointia koskevat yhteiset säännöt ja menettelyt
 • yhteiset ohjelmasuunnittelutoiminnot ja integroidut opetus-/koulutustoiminnot
 • opiskelijoille tarjottavat yhteiset palvelut
 • yhteinen markkinointi- ja tiedotusstrategia
 • kumppanuuden yhteinen hallinto ja varainhoito
 • yhteiset tutkintoja koskevat periaatteet
 • kumppanuussopimusluonnos
 • luonnos yhteiseksi opiskelijasopimukseksi.

Hakemukset ja lisätietoja

Tietoa vuosien 2021–2027 rahoitusmahdollisuuksista ja hakemisesta on Euroopan komission rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Mahdollisuudet

Lisätietoa näistä mahdollisuuksista on Erasmus+ -ohjelmaoppaassa.

Lisätietoja

Related funding calls