Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

„Erasmus Mundus“ kūrimo skatinimo priemonės

Kas gali teikti paraiškas

 • Paraišką gali teikti bet kuri programos šalyje arba šalyje partnerėje įsisteigusi aukštoji mokykla
 • 1 gavėjas (su vienu gavėju sudarytas dotacijos susitarimas), kuris sutelkia kitų aukštųjų mokyklų grupę, kad būtų sudarytas konsorciumas.

Trukmė – 15 mėnesių

ES dotacija – 55 000 EUR vienkartinė išmoka

Kas yra „Erasmus Mundus“ kūrimo skatinimo priemonė?

„Erasmus Mundus“ kūrimo skatinimo priemonės yra programos „Erasmus+“ naujovė 2021 m. Šiais projektais remiamas aukšto lygio magistrantūros studijų programų, kurias kartu vykdo įvairių pasaulio šalių aukštųjų mokyklų tarptautinis konsorciumas, kūrimas. Prireikus gali dalyvauti kiti švietimo ir (arba) ne švietimo srities partneriai, turintys konkrečios patirties atitinkamose studijų srityse ar profesinėse srityse.

„Erasmus Mundus“ kūrimo skatinimo priemonėmis aukštosios mokyklos skatinamos kurti naujas, novatoriškas ir labai integruotas magistrantūros studijų programas, palengvinant tokių tarptautinės partnerystės iniciatyvų kūrimą. Jomis siekiama įtraukti programos šalis, institucijas ir (arba) temines sritis, kurioms nepakankamai atstovaujama iki tol finansuotose „Erasmus Mundus“ jungtinių magistrantūros studijų programose.

Veikla ir rezultatai

Dalyvaujančios aukštosios mokyklos iki projekto pabaigos susitars dėl pagrindinių bendrų rengiamos magistrantūros studijų programos mechanizmų, kaip antai:

 • bendros studentų paraiškų teikimo, priėmimo, atrankos ir priežiūros procedūros;
 • studentų egzaminų ir mokymosi rezultatų vertinimo taisyklės ir tvarka;
 • jungtinės programos kūrimas ir integruota mokymo(si) veikla;
 • studentams siūlomos bendros paslaugos;
 • jungtinė viešinimo ir informuotumo didinimo strategija;
 • jungtinis partnerystės administracinis ir finansinis valdymas;
 • jungtinio laipsnio politika;
 • partnerystės susitarimo projektas;
 • bendros mokymosi sutarties projektas.

Paraiškos ir daugiau informacijos

2021–2027 m. finansavimo galimybės ir informacija apie tai, kaip teikti paraiškas, skelbiama Europos Komisijos finansavimo ir konkursų galimybių portale.

Ieškokite galimybių

Daugiau informacijos apie šias galimybes rasite programos „Erasmus+“ vadove.

Daugiau informacijos

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2023-EMJM-DESIGN

Uždara
Deadline
16 Feb 2023

Erasmus Mundus Design Measures

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).
Reference

ERASMUS-EDU-2022-EMJM-DESIGN

Uždara
Deadline
16 Feb 2022

Erasmus Mundus Design Measures

(This deadline is subject to change. To be sure, please check the application form).