Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Мерки за разработване по „Еразмус Мундус“ (EMDM)

Профил на кандидата

 • Всяко висше училище, установено в държава по програмата или държава партньор може да подаде заявление.
 • 1 бенефициер (споразумение за отпускане на безвъзмездни средства на един бенефициер), който мобилизира група от други висши училища с цел създаване на консорциум.

Продължителност: 15 месеца

Безвъзмездни средства от ЕС: 60 000 евро еднократна сума

Какво представляват мерките за разработване по „Еразмус Мундус“?

Мерките за разработване по „Еразмус Мундус“ са нови за „Еразъм+“ през 2021 г. Тези проекти подпомагат разработването на магистърски програми за обучение на високо равнище, осъществявани съвместно от международен консорциум от ВУЗ от различни държави по света. Когато е уместно, могат да участват други образователни и/или необразователни партньори със специфичен експертен опит в съответните области/професионални сфери.

Мерките за разработване по „Еразмус Мундус“ насърчават висшите учебни заведения да съставят нови, иновативни и силно интегрирани магистърски програми, като улесняват създаването на такива международни партньорства. Те целят да ангажират държави по програмата, институции и/или тематични области, които са недостатъчно представени в съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, финансирани до момента.

Дейности и резултати

До края на проекта участващите висши училища ще са постигнали съгласие по следните основни съвместни механизми за разработваните магистърски програми:

 • Общи процедури за кандидатстване, прием, подбор и мониторинг
 • Правила и процедури за изпитите на учащите и оценката на резултатите
 • Съвместно разработване на програми и интегрирани дейности по преподаване/обучение
 • Общи услуги, предлагани на студентите
 • Съвместна стратегия за популяризиране и повишаване на осведомеността
 • Съвместно административно и финансово управление на партньорството
 • Съвместна политика за дипломите
 • Проект на споразумение за партньорство
 • Проект на съвместно студентско споразумение

Кандидатстване и повече информация

Възможностите за финансиране за периода 2021—2027 г. и информация за това как да кандидатствате са обявени на портала, посветен на възможностите за финансиране и за участие в търгове (Funding and Tender Opportunities) на Европейската комисия

Потърсете възможности

Вижте ръководството за програма „Еразъм+“ за повече информация за тези възможности

За повече информация

Related funding calls