Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus

Profilul solicitanților

 • Poate prezenta o cerere orice instituție de învățământ superior stabilită într-o țară participantă la program sau într-o țară parteneră.
 • 1 beneficiar (acord de grant cu beneficiar unic) care mobilizează un grup de alte instituții de învățământ superior, cu scopul de a înființa un consorțiu.

Durata: 15 luni

Valoarea grantului UE: 60 000 EUR sumă forfetară

Ce este o măsură de proiectare Erasmus Mundus?

În 2021, programul Erasmus+ vine cu un element de noutate, și anume măsurile de proiectare Erasmus Mundus. Aceste proiecte sprijină elaborarea de programe de studiu de înaltă calitate la nivel de masterat, propuse în comun de un consorțiu internațional de instituții de învățământ superior din diferite țări de pe glob. După caz, pot participa și alți parteneri din domeniul învățământului și/sau din alte domenii, care au o expertiză specifică și un interes față de obiectul de studiu sau domeniul profesional respectiv.

Măsurile de proiectare Erasmus Mundus încurajează instituțiile de învățământ superior să dezvolte programe de masterat noi, inovatoare și foarte integrate, facilitând crearea unor astfel de parteneriate internaționale. Scopul este acela de a implica țările participante la program, instituțiile și/sau domeniile tematice care sunt subreprezentate în programul Erasmus Mundus.

Activități și rezultate

Se preconizează ca, până la sfârșitul proiectului, instituțiile de învățământ superior implicate să fi convenit asupra următoarelor mecanisme comune pentru programul de masterat în curs de dezvoltare:

 • Proceduri comune pentru depunerea candidaturii, admiterea, selectarea și monitorizarea studenților
 • Reguli și proceduri pentru examene și evaluarea performanțelor
 • Proiectarea în comun a programului și activități comune integrate de predare/formare
 • Servicii comune oferite studenților
 • O strategie comună de promovare și sensibilizare
 • Gestionare administrativă și financiară comună efectuată de către parteneriat
 • O politică comună în materie de diplome
 • Un proiect de acord de parteneriat
 • Un proiect comun de contract de studii

Depunerea candidaturilor și alte informații

Oportunitățile de finanțare pentru perioada 2021-2027 și informațiile privind modul de depunere a candidaturii sunt anunțate pe portalul pentru oportunități de finanțare și ofertare al Comisiei Europene.

Căutați oportunități

Puteți găsi mai multe detalii despre aceste oportunități în Ghidul programului Erasmus+.

Informații suplimentare

Related funding calls