Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus (EMDM)

Tko može biti prijavitelj?

 • Svako visoko učilište s poslovnim nastanom u zemlji sudionici programa ili partnerskoj zemlji
 • jedan korisnik (ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s jednim korisnikom) koji mobilizira skupinu visokih učilišta radi osnivanja konzorcija.

Trajanje: 15 mjeseci

Bespovratna sredstva EU-a: jednokratni iznos od 60 000 EUR

Što su mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus?

Erasmus+ je 2021. proširen novim aktivnostima, a jedna od njih su mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus. Tim se projektima podupire izrada studijskih programa na diplomskoj razini koje zajednički provodi međunarodni konzorcij visokih učilišta iz različitih zemalja svijeta. Prema potrebi mogu sudjelovati i drugi partneri iz odgojno-obrazovnog sustava i/ili izvan njega s posebnim stručnim znanjem u predmetnim studijskim područjima / stručnim domenama.

Mjere za pripremu združenih diplomskih studija Erasmus Mundus olakšat će osnivanje međunarodnih partnerstava, a osmišljene su kao poticaj visokim učilištima da razvijaju nove, inovativne i visoko integrirane diplomske programe. Cilj im je uključiti zemlje sudionice programa, ustanove i/ili tematska područja koja su dosad bila nedovoljno zastupljena u združenim diplomskim studijima Erasmus Mundus.

Aktivnosti i ishodi

Do kraja projekta uključena visoka učilišta utvrdit će osnovne zajedničke mehanizme za diplomski program koji razvijaju, a to su:

 • zajednički postupci za prijavu, upis, odabir i praćenje studenata
 • pravila i postupci za ispitivanje/ocjenjivanje uspjeha studenata
 • zajednički studijski program i integrirane aktivnosti poučavanja/osposobljavanja
 • zajedničke usluge za studente
 • zajednička strategija za promicanje i informiranje
 • zajedničko administrativno i financijsko upravljanje u konzorciju
 • zajednička politika o akademskim nazivima
 • nacrt sporazuma o partnerstvu
 • zajednički nacrt ugovora o studiranju

Prijave i dodatne informacije

Mogućnosti financiranja za razdoblje 2021. – 2027. i informacije o tome kako se prijaviti objavljuju se na portalu Europske komisije Funding & Tender Opportunities.

O mogućnostima financiranja

Detaljne informacije o tim mogućnostima možete pronaći i u Vodiču kroz program Erasmus+.

Više informacija

Related funding calls