Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed

Taotleja profiil

 • Taotluse võib esitada iga programmi- või partnerriigis asutatud kõrgkool.
 • Üks toetusesaaja (ühe toetusesaajaga toetusleping), kes koondab rühma teisi kõrgharidusasutusi, et luua konsortsium.

Kestus: 15 kuud

ELi toetus: 60 000 eurot kindlasummalise maksena

Mis on Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meede?

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed on 2021. aasta uued Erasmus+ meetmed. Selliste projektidega toetatakse kõrgetasemeliste magistriõppekavade väljatöötamist. Neid õppekavasid viib ühiselt ellu maailma eri riikide kõrgkoolide rahvusvaheline konsortsium. Kui see on asjakohane, võivad osaleda ka teised haridus- ja/või muud partnerid, kellel on eriteadmised asjaomastes õppe- või kutsevaldkondades.

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmetega julgustatakse kõrgharidusasutusi töötama välja uusi, innovaatilisi ja väga integreeritud magistriprogramme, hõlbustades rahvusvaheliste partnerluste loomist. Meetmete eesmärk on kaasata programmiriike, institutsioone ja/või teemavaldkondi, mis on seni rahastatud Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavade raames alaesindatud.

Tegevus ja tulemused

Projekti lõpptulemusena lepivad osalevad kõrgkoolid kokku väljatöötatava magistriprogrammi peamistes ühistes mehhanismides:

 • üliõpilaste kandideerimise, riiki lubamise, valimise ja jälgimise ühised menetlused;
 • üliõpilaste eksamite ja tulemuste hindamise eeskirjad ja kord;
 • ühise õppekava ülesehitus ning lõimitud õppe-/koolitustegevused;
 • üliõpilastele pakutavad ühisteenused;
 • ühine tutvustamis- ja teadlikkuse suurendamise strateegia;
 • ühine haldus- ja finantsjuhtimine, mida korraldab partnerlus;
 • ühine kraadide andmise kord;
 • partnerluslepingu projekt;
 • ühise üliõpilaslepingu kavand.

Taotlused ja lisateave

2021.–2027. aasta rahastamisvõimalused ja teave selle kohta, kuidas kandideerida, on avaldatud Euroopa Komisjoni rahastamis- ja hankevõimaluste portaalis.

Otsige rahastamisvõimalusi

Lisateavet nende võimaluste kohta leiab Erasmus+ programmijuhendist.

Lisateave

Related funding calls