Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Åtgärder för utformning av gemensamma masterprogram

Vem kan söka?

 • Alla lärosäten som är etablerade i ett programland eller partnerland.
 • En stödmottagare (bidragsavtal för en stödmottagare) som samlar en grupp av andra lärosäten för att bilda ett konsortium.

Projekttid: 15 månader

EU-bidrag: 60 000 euro (engångsbelopp)

Vad är en åtgärd för utformning av gemensamma masterprogram?

Utformningsåtgärderna inom Erasmus Mundus är ett nytt inslag inom Erasmus+ från och med 2021. Projekten stöder utformningen av studieprogram på masternivå som genomförs gemensamt av ett internationellt konsortium av lärosäten från olika länder i världen. Där det är relevant kan andra utbildningsaktörer och/eller andra partner med specifik sakkunskap inom de aktuella studieområdena/yrkesområdena också delta.

Erasmus Mundus-åtgärderna uppmuntrar lärosäten att ta fram nya, innovativa och sammanhållna masterprogram genom att göra det lättare att bilda sådana internationella partnerskap. Syftet är att involvera programländer, institutioner och/eller ämnesområden som hittills har varit underrepresenterade i Erasmus Mundus gemensamma masterprogram.

Verksamheter och resultat

I slutet av projektet kommer de deltagande lärosätena att ha enats om följande grundläggande gemensamma mekanismer för det masterprogram som håller på att utarbetas:

 • Gemensamma förfaranden för ansökan, antagning, urval och övervakning
 • Regler och förfaranden för examinationer och resultatbedömning
 • Gemensam utformning av program och utbildningsverksamhet
 • Gemensamma tjänster för studenterna
 • Gemensam marknadsförings- och informationsstrategi
 • Gemensam administrativ och ekonomisk ledning av partnerskapet
 • Policy för gemensam examen
 • Utkast till partnerskapsavtal
 • Utkast till gemensamt studentavtal

Ansökningar och mer information

På EU-kommissionens portal för bidrag och upphandlingar finns information om finansieringsmöjligheter för 2021–2027 och hur man söker.

Hitta möjligheter

Programhandledningen för Erasmus+ innehåller allt du behöver veta.

Mer information

Related funding calls