Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus (EMDM)

Profil žadatele

 • Žadatelem může být kterákoli vysokoškolská instituce zřízená v programové nebo partnerské zemi.
 • 1 příjemce (grantová dohoda s jediným příjemcem), který mobilizuje skupinu dalších vysokoškolských institucí za účelem zřízení konsorcia.

Doba trvání: 15 měsíců

Grant EU: Jednorázová částka ve výši 60 000 EUR

V čem spočívá opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus?

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus jsou novým prvkem programu Erasmus+ v roce 2021. Tyto projekty podporují přípravu magisterských studijních programů na vysoké úrovni, které společně realizuje mezinárodní konsorcium vysokoškolských institucí z různých zemí světa. Účastnit se jich mohou i další partneři působící v oboru vzdělávání i mimo něj, kteří mají konkrétní odborné znalosti a zájem o dotčené oblasti studia či odbornost.

Opatření na podporu návrhů Erasmus Mundus mají motivovat vysokoškolské instituce k tomu, aby rozvíjely nové, inovativní a vysoce integrované magisterské programy, a proto usnadňují zakládání příslušných mezinárodních partnerství. Účelem je zapojit programové země a instituce, příp. zahrnout tematické oblasti, které nejsou v programech společného magisterského studia Erasmus Mundus dostatečně zastoupeny.

Činnosti a výsledky

Zúčastněné vysokoškolské instituce se musí do konce projektu dohodnout, jaké společné mechanismy pro vyvíjený magisterský program zavedou. K základním mechanismům patří:

 • společné postupy pro podávání přihlášek studentů, jejich přijetí, výběr a monitorování
 • pravidla a postupy týkající se zkoušek studentů a hodnocení jejich výkonu
 • společný návrh programu a integrovaných aktivit v oblasti výuky a odborné přípravy
 • společné služby nabízené studentům
 • společná propagační a informační strategie
 • společné administrativní a finanční řízení ze strany partnerství
 • politika udělování společného diplomu
 • návrh dohody o partnerství
 • návrh společné dohody o studiu

Jak se přihlásit a kde získat další informace

Možnosti financování na období 2021–2027 a informace o tom, jak se přihlásit, najdete na portálu pro nabídková řízení Evropské komise.

Možnosti financování

Další informace o možnostech financování najdete v příručce k programu Erasmus+.

Další informace

Related funding calls