Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus-handvest voor hoger onderwijs

Over het handvest

Het Erasmus-handvest voor hoger onderwijs (ECHE) is een algemeen kwaliteitskader voor Europese en internationale samenwerkingsactiviteiten van instellingen voor hoger onderwijs binnen het Erasmus+-programma.

Elke hogeronderwijsinstelling in een programmaland die in het kader van Erasmus+ betrokken wil worden bij leermobiliteit en/of bij samenwerking voor innovatie en goede praktijken, moet een ECHE-erkenning hebben.

Hogeronderwijsinstellingen in partnerlanden hoeven het ECHE niet te ondertekenen. Het kwaliteitskader wordt in dit geval vastgelegd in de onderlinge overeenkomsten die de onderwijsinstellingen met elkaar sluiten.

Hoe wordt de ECHE-erkenning verleend?

Jaarlijks verschijnt er een oproep tot het indienen van aanvragen van de ECHE-erkenning.

U kunt de meest recente lijst van hogeronderwijsinstellingen met een ECHE-erkenning downloaden .

De erkenning wordt toegekend voor de volle duur van het Erasmus+-programma tot en met 2027. Voor projecten die in het laatste jaar van het programma van start gaan, wordt de geldigheidsduur tot maximaal drie jaar verlengd (bijv. tot 2030).

Wat houdt het handvest in?

De ECHE-beginselen zijn aangepast aan de nieuwe dimensies van Erasmus+ 2021-2027, zoals digitalisering, inclusie en duurzaamheid.

Nieuw in het handvest zijn de beloftes om qua mobiliteit ondervertegenwoordigde groepen beter te bereiken door middel van inclusiestrategieën, om Erasmus+-activiteiten groen te houden, om mee te werken aan de digitalisering via de Europese studentenkaart en de mobiele Erasmus+-app, en om de maatschappelijke betrokkenheid van Erasmus+-studenten te stimuleren.

Daarnaast wordt de instellingen voor hoger onderwijs gevraagd gehoor te geven aan de aanbeveling van de Raad over automatische wederzijdse erkenning door studieresultaten in het buitenland automatisch en zonder veel romslomp te erkennen, zonder dat de student extra lessen moet volgen of een examen moet afleggen.

De nieuwe ECHE-beginselen zijn opgesteld in overleg met de ECHE-werkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van de nationale Erasmus+-agentschappen, hogeronderwijsdeskundigen en studentenorganisaties.

Wilt u weten hoe u ervoor kunt zorgen dat uw instelling het ECHE beter naleeft, lees dan de ECHE-richtsnoeren en de ECHE-monitorgids.

Zelfbeoordeling

Als leider of Erasmus+-coördinator van een instelling voor hoger onderwijs kunt u met behulp van de ECHE-zelfbeoordeling de prestaties van uw instelling verbeteren. De zelfbeoordeling geeft u meer inzicht in hoe uw instelling het Handvest toepast.

Er wordt gewerkt aan een nieuwe versie van de zelfbeoordeling, aangepast aan het nieuwe programma 2021-2027. U kunt die te zijner tijd op deze pagina vinden.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).