Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenten

Mogelijkheden voor studenten

Studeren in het buitenland staat centraal in Erasmus+. Gebleken is dat Erasmus+-deelnemers het beter doen op de arbeidsmarkt . Het is ook een kans om talen te leren, zelfvertrouwen te kweken en grondig kennis te maken met een andere cultuur.

Met Erasmus+ is het ook mogelijk studeren en stage lopen in het buitenland te combineren.

Studeren in het buitenland kan op bachelor-, master- en doctoraatsniveau.

Mogelijkheden

Studeren in het buitenland

Erasmus+ biedt steun als je in het buitenland wilt studeren, zowel in een Erasmus+-programmaland als in een partnerland.

Meer informatie

Stage lopen in het buitenland

Erasmus+ ondersteunt stages, leerbanen e.d. in het buitenland voor studenten die hoger onderwijs volgen in een programmaland. Ook pas afgestudeerden kunnen hier gebruik van maken.

Meer informatie

Gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus

Dankzij de regeling voor gezamenlijke masteropleidingen in het kader van Erasmus Mundus kun je een volledige beurs krijgen voor een internationale masteropleiding. Deze opleidingen onderscheiden zich door hun hoge kwaliteit en doordat er verschillende instellingen voor hoger onderwijs bij betrokken zijn.

Meer informatie

Studenten met een lichamelijke of geestelijke handicap of andere gezondheidsproblemen

Voor dergelijke studenten is aanvullende financiële steun mogelijk. Gastinstellingen moeten hen bovendien dezelfde faciliteiten bieden als eigen studenten van deze categorie.

Meer informatie