Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Inleiding

Deze programmagids is bedoeld als hulpmiddel voor iedereen die inzicht wil krijgen in de opzet en inhoud van het Erasmus+-programma. Voorliggend document richt zich voornamelijk tot wie willen fungeren als:

  • deelnemende organisaties, dat wil zeggen organisaties, instellingen en organen die activiteiten organiseren met steun van het programma;
  • deelnemers, dat wil zeggen personen (studenten, stagiairs, leerlingen, scholieren, lerende volwassenen, jongeren, vrijwilligers of professoren, leerkrachten, opleiders, jeugdwerkers, beroepsactoren op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugdzaken en sport enzovoort) die betrokken zijn bij door de deelnemende organisaties georganiseerde activiteiten.

Organisaties in heel Europa dienen elk jaar duizenden projecten in om financiële steun te krijgen uit het Erasmus+-programma. Daarom heeft de Commissie een transparante evaluatieprocedure vastgesteld met het doel subsidies te verlenen aan de beste projecten:

  • voor de meeste acties worden in deze programmagids alle regels en voorwaarden uiteengezet om op grond van het programma een subsidie te krijgen;
  • voor bepaalde andere acties, die enkel worden genoemd in deze programmagids, worden de regels en voorwaarden om een subsidie te krijgen nader omschreven in specifieke oproepen tot het indienen van voorstellen die door of namens de Europese Commissie worden gepubliceerd.