Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet-professzúrák

Mi a cél?

A cél az, hogy a Jean Monnet-professzorok:

  • elmélyítsék a felsőoktatási intézmény hivatalos tantervének részét képező európai uniós tanulmányok oktatását;
  • beható oktatómunka keretében közvetítsék az Európai Unióval kapcsolatos ismereteket azokon a területeken, amelyek iránt egyre nagyobb kereslet mutatkozik a munkaerőpiacon.

Kívánatos továbbá, hogy a Jean Monnet-professzorok munkájuk során nyitott oktatási segédanyagokat tegyenek közzé és nyitott oktatási tevékenységeket végezzenek, és így fokozzák a tanulás rugalmasságát és hozzáférhetőségét.

Milyen lehetőségekről van szó?

Az Erasmus+ program lehetővé teszi, hogy a felsőoktatási intézmények oktatói állást kínáljanak olyan egyetemi tanárok számára, akik európai uniós tanulmányok oktatására specializálódtak.

A részt vevő felsőoktatási intézményekkel szemben elvárás, hogy támogassák a Jean Monnet-professzor oktatási, kutatási és reflektív tevékenységeit, és lehetővé tegyék, hogy a professzor által oktatott ismeretelemek több más kurzus tanmenetében is megjelenjenek.

Hogyan működik mindez a gyakorlatban?

Pályázni felsőoktatási intézmények pályázhatnak. Az intézmény székhelye a világ bármelyik országában lehet. A programországokban működő felsőoktatási intézményeknek érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A Jean Monnet-professzúra időtartama három év, melynek során a professzoroknak egyetemi tanévenként legalább 90 tanórát kell tanítaniuk. A professzoroknak egyetemi tanévenként legalább egy kiegészítő tevékenységet is el kell végezniük.

A 90 tanórába beleszámítanak az előadások, a szemináriumok és a konzultációk, ideértve a távoktatás formájában biztosított tanórákat is, az egyéni oktatás viszont nem számítható be.

Jean Monnet-professzor a pályázó felsőoktatási intézmény olyan, állandó státuszú alkalmazottja lehet, aki egyetemi tanári fokozattal rendelkezik. „Vendégtanár” nem lehet Jean Monnet-professzor.

Mit érdemes még tudni?

Ha új professzor kinevezése válik szükségessé, írásbeli kérelmet kell küldeni az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségnek (EACEA). Az új professzor esetében ugyanolyan szintű specializációra van szükség, mint amilyen a távozó professzor szakértelmét jellemezte.

Hogyan lehet pályázni?

Az érdeklődő szervezetek az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségen keresztül pályázhatnak.

További információk

A Jean Monnet-professzúrákról mindenekelőtt a programkalauzban (Erasmus+ – Pályázati útmutató) találhatók információk, de az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökségtől részletesebb tájékoztatás kérhető a pályázati eljárásról.

További információkért vegye fel a kapcsolatot az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséggel, vagy forduljon az Európai Bizottsághoz.

Related funding calls

Find out more

The Erasmus+ Programme Guide is the main source of information on Jean Monnet Chairs, although more information on the application process is available from European Education and Culture Executive Agency.

For further information you can contact the European Education and Culture Executive Agency, or you can contact the European Commission.