Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Ievads

Šīs programmas vadlīnijas ir rīks ikvienam, kurš vēlas gūt padziļinātas zināšanas par programmu “Erasmus+”. Šis dokuments ir adresēts galvenokārt personām, kas vēlas būt:

  • iesaistītās organizācijas — organizācijas, iestādes, struktūras, kas organizē programmas atbalstītus pasākumus;
  • dalībnieki — privātpersonas (studenti, stažieri, praktikanti, skolēni, pieaugušo izglītības apguvēji, jaunieši, brīvprātīgie vai profesori, skolotāji, pasniedzēji, jaunatnes darbinieki, profesionāļi izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā u. c.), kas piedalās iesaistīto organizāciju organizētajos pasākumos.

Ik gadu organizācijas no visas Eiropas iesniedz tūkstošiem projektu, lai saņemtu finansiālu atbalstu no programmas “Erasmus+”, tāpēc Komisija ir ieviesusi pārredzamu izvērtēšanas procesu, kura mērķis ir nodrošināt dotācijas vislabākajiem projektiem:

  • attiecībā uz lielāko daļu darbību visi noteikumi un nosacījumi dotācijas saņemšanai no programmas ir paredzēti šajās programmas vadlīnijās;
  • attiecībā uz dažām citām darbībām, kas ir tikai minētas šajās programmas vadlīnijās, noteikumi un nosacījumi dotācijas saņemšanai ir aprakstīti attiecīgos uzaicinājumos iesniegt piedāvājumus, kurus publicē Eiropas Komisija vai tās vārdā.