Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Valstu aģentūras

Lai programmu “Erasmus+” pēc iespējas tuvinātu dalībniekiem un tā labi darbotos dažādās valstīs, ES sadarbojas ar valstu aģentūrām, kas palīdz vadīt programmu.

Valstu aģentūras atrodas programmas valstīs, un tām ir šādi uzdevumi:

  • sniegt informāciju par “Erasmus+”
  • atlasīt projektus, kas tiks finansēti
  • pārraudzīt un novērtēt “Erasmus+”
  • sniegt atbalstu pieteikumu iesniedzējiem un dalībniekiem
  • sadarboties ar citām valstu aģentūrām un ES
  • popularizēt “Erasmus+”
  • dalīties ar veiksmes stāstiem un labāko praksi

In your country

Neatrodat savu valsti sarakstā?

Iespējams, ka tā ir viena no partnervalstīm. Ieskatieties valstu “Erasmus+” biroju sarakstā!