Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Nonprofit Európai Sportesemények

A Pályázattípus Célkitűzései

A pályázattípus európai dimenzióval rendelkező sportesemények szervezését támogatja a következő területeken:

 • önkéntesség a sport területén;
 • társadalmi befogadás a sport segítségével;
 • A megkülönböztetés elleni küzdelem a sport területén, beleértve a nemek közötti egyenlőséget;
 • Az egészséges életmód ösztönzése mindenki számára: az e prioritás alá tartozó projektek elsősorban a következőkre összpontosítanak: a) az „egészséges életmód mindenkinek” kezdeményezés három pillérének végrehajtása, b) az egészségvédő testmozgásról szóló tanácsi ajánlás, a testmozgásra vonatkozó uniós iránymutatás végrehajtása, c) az európai Sporthét végrehajtásának támogatása, d) a sport és a testmozgás előmozdítása az egészség eszközeként, e) a sportot és a testmozgást ösztönző valamennyi tevékenység előmozdítása, f) a hagyományos sport és játékok előmozdítása.

A projekt középpontjában e célkitűzések egyikének kell állnia. A fennmaradó célkitűzésekre is összpontosíthat, de a fő célkitűzésnek világosan azonosíthatónak kell lennie, és elsőbbséget kell élveznie a pályázaton belül.

Pénzügyi támogatást nyújt egy európai szintű sportesemény megszervezéséhez egy uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban, vagy európai szintű helyi rendezvények megszervezéséhez több uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban.

Milyen feltételeknek kell megfelelniük a nonprofit Európai Sportesemények megvalósítását célzó pályázatoknak?

Támogathatósági feltételek

Az EU+ támogatásra való jogosultsághoz a nonprofit európai sporteseményekre irányuló projektterveknek a következő kritériumoknak kell megfelelniük:

Ki pályázhat?

A támogathatósághoz a pályázóknak (kedvezményezetteknek és adott esetben kapcsolódó szervezeteknek):

 • jogalanynak (állami vagy magánjogi szervezet) kell lenniük,
 • valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük,
 • a sport területén kell tevékenykedniük.

Ilyen szervezetek/intézmények lehetnek például a következők (a lista nem a teljesség igényével készült):

 • a sport területéért felelős helyi, regionális vagy nemzeti szintű közintézmények;
 • helyi, regionális, nemzeti, európai vagy nemzetközi szintű sportszervezetek/-intézmények;
 • nemzeti olimpiai bizottságok vagy nemzeti sportszövetségek;
 • a tömegsport-mozgalmat képviselő szervezetek/intézmények;
 • a testmozgás népszerűsítésének területén tevékenykedő szervezetek/intézmények;
 • az aktív szabadidővel foglalkozó szektort képviselő szervezetek/intézmények;
 • az oktatás, a képzés vagy az ifjúsági területen tevékenykedő szervezetek/intézmények.

A konzorcium összetétele

A nonprofit európai sportesemény transznacionális jellegű, és a következőket foglalja magában:

Európai szintű helyi rendezvény (I. típus) esetében: 3–5 szervezetet/intézményt von be. Minden szervezetnek/intézménynek más uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból kell érkezniük.

Európai szintű helyi rendezvény (II. típus) esetében: 6 különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból érkező, legalább 6 szervezet/intézmény.

Egész Európára kiterjedő rendezvény esetében: 10 különböző uniós tagállamból vagy a programhoz társult harmadik országokból érkező, legalább 10 szervezet/intézmény (1 egyéni pályázó + 9 részt vevő, társult partnernek minősülő szervezet/intézmény).

Támogatható tevékenységek

Az Európai szintű helyi rendezvények (I. és II. típus) esetében a tevékenységeket a nonprofit európai sporteseményeken részt vevő minden egyes uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell lebonyolítani.

Az Európai esemény esetében a tevékenységeknek a pályázó szervezet/intézmény létrehozása szerinti országban kell megvalósulniuk.

A projekt időtartama

A projektek normális esetben 12 vagy 18 hónapig tarthatnak, a projekt célkitűzésének és a tervezett tevékenységeknek megfelelően. A meghosszabbítás kellően indokolt esetben és a támogatási megállapodás módosítása révén lehetséges.

Hová kell benyújtani a pályázatot?

Az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez (EACEA).

Felhívás azonosítója: ERASMUS-SPORT-2024-SNCESE

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak március 5. (közép-európai idő szerint) 17:00 óráig kell benyújtaniuk pályázatukat.

A pályázó szervezetek/intézmények értékelése a releváns kizárási és kiválasztási kritériumok alapján történik. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató C. részében találhatók további információk.

Projekttervezés

Az uniós támogatás sportesemények előkészítéséért, szervezéséért és utánkövetéséért felelős szervezetek/intézmények számára ítélhető oda.

A következő standard tevékenységek támogathatók (a lista nem a teljesség igényével készült):

 • az esemény előkészítése és megszervezése;
 • oktatási célú tevékenységek szervezése sportolók, edzők, szervezők és önkéntesek számára az eseményt megelőzően;
 • a sporteseményhez kapcsolódó kísérőtevékenységek (konferenciák, szemináriumok) megszervezése;
 • önkéntesek számára biztosított képzés;
 • folyamatban lévő tevékenységek végrehajtása (értékelések, jövőbeli tervek felvázolása);
 • az esemény témájához kapcsolódó kommunikációs tevékenységek.

A pályázattípus keretében nem támogathatók a következő sportesemények:

Nemzeti, európai vagy nemzetközi sportszövetségek/-egyesületek/-ligák által rendszeres időközönként megszervezett sportversenyek (nemzeti, európa- vagy világbajnokságok), kivéve, ha a pénzügyi támogatást a széles nyilvánosság megszólítására törekvő kísérőtevékenységek megszervezéséhez igénylik.

Várt hatás

A tevékenység várt hatása:

 • fokozott tudatosság a sport társadalmi befogadás, esélyegyenlőség és egészségfejlesztő testmozgás előmozdításában betöltött szerepével kapcsolatban;
 • fokozott részvétel a sportban, a testmozgásban és az önkéntes tevékenységekben.

Értékelési szempontok

A projekt relevanciája (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • releváns a projekt a pályázattípus célkitűzései és prioritásai szempontjából;
 • a pályázat milyen mértékben releváns a közös uniós értékek – például az emberi méltóság, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok – tiszteletben tartása és előmozdítása, valamint a megkülönböztetés minden formája elleni küzdelem szempontjából;
 • képezi a pályázat alapját hiteles és megfelelő szükségletelemzés;
 • innovatív a pályázat;
 • egészít ki a pályázat más, a részt vevő szervezetek/intézmények által már megvalósított kezdeményezéseket;
 • hoz létre a projekt uniós szintű hozzáadott értéket olyan eredmények révén, amelyek egyetlen országban megvalósított tevékenységekkel nem lennének elérhetők.

A projektterv és a megvalósítás minősége (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • egyértelmű, teljes és hatékonyan megvalósítható a projekt munkaterve, megfelelően megtervezettek-e az ehhez szükséges projektszakaszok a projekttervezést, kivitelezést, nyomon követést, értékelést, valamint a projekteredmények terjesztését is beleértve;
 • költséghatékony a projekt, és megfelelő forrásokat rendel-e minden tevékenységhez;
 • egyértelmű, megfelelő és kivitelezhető a javasolt módszertan;
 • javasol a projekt releváns minőség-ellenőrzési intézkedéseket annak biztosítása érdekében, hogy a projekt megvalósítása jó minőségben, határidőre és a költségvetésnek megfelelően történjen;
 • építi be a projekt a digitális eszközök és tanulási módszerek használatát a fizikai tevékenységek kiegészítése, valamint a partnerszervezetek/-intézmények közötti együttműködés javítása érdekében.

A partnerség és az együttműködési megállapodások minősége (maximális pontszám: 20 pont)

Milyen mértékben:

 • vesz részt a részt vevő szervezetek/intézmények megfelelő kombinációja a projektben a projekt célkitűzéseinek sikeres teljesítése érdekében szükséges profil és a szakértelem tekintetében;
 • igazolja a feladatok javasolt felosztása az összes részt vevő szervezet/intézmény kötelezettségvállalását és aktív részvételét;
 • foglal magában a pályázat a részt vevő szervezetek/intézmények és egyéb érdekeltek közötti együttműködésre és kommunikációra szolgáló, hatékony mechanizmusokat;
 • amennyiben releváns, a programhoz nem társult harmadik országok részt vevő szervezeteinek/intézményeinek bevonása milyen mértékű hozzáadott értéket képvisel a projektben.

Hatás (maximális pontszám: 30 pont)

Milyen mértékben:

 • foglal magában a projektterv konkrét és logikus lépéseket arra vonatkozóan, hogy beépítse a projekteredményeket a részt vevő szervezetek/intézmények mindennapi munkájába;
 • alkalmas a projekt arra, hogy pozitív hatást gyakoroljon a résztvevőkre, a részt vevő szervezetekre/intézményekre és a tágabb közösségre;
 • van lehetőség a várt projekteredmények tekintetében arra, hogy azok a projekt időtartama alatt és azt követően a részt vevő szervezeteken/intézményeken kívül is felhasználhatók legyenek helyi, regionális, nemzeti vagy európai szinten;
 • foglal magában a projektterv megfelelő terveket és módszereket a projekteredmények értékelésére;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket annak érdekében, hogy megismertesse a projekt eredményeit a részt vevő szervezeteken/intézményeken belül, megossza az eredményeket a nyilvánossággal és más szervezetekkel/intézményekkel, és láthatóvá tegye az európai uniós finanszírozás tényét;
 • foglal magában a projektterv konkrét és eredményes lépéseket a projekt fenntarthatóságának, valamint annak biztosítása érdekében, hogy a projekt az uniós támogatás felhasználása után is képes legyen hatást kifejteni és eredményeket felmutatni.

A pályázatoknak legalább 60 pontot el kell érniük ahhoz, hogy támogathatók legyenek. Ezenfelül a fent említett értékelési szempontok minden egyes kategóriájában el kell érniük a maximálisan megszerezhető pontok legalább felét.

Azonos pontszámot elért pályázatok esetében a rangsorolás a „Relevancia” odaítélési szempontra adott pontszámok alapján történik. Ha ezek a pontszámok megegyeznek, a prioritást „A projektterv és a megvalósítás minősége” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni. Ha ezek a pontszámok azonosak, a prioritást a „Hatás” kritériumra vonatkozó pontszámaik alapján kell meghatározni.

Ha ez nem teszi lehetővé a rangsor meghatározását, további rangsorolást lehet végezni a teljes projektportfólió és a projektek közötti pozitív szinergiák vagy a felhívás célkitűzéseihez kapcsolódó egyéb tényezők figyelembevételével. Ezeket a tényezőket a vizsgálóbizottság jelentése dokumentálja.

Finanszírozási szabályok

A nonprofit európai sporteseményekhez nyújtott hozzájárulások egyösszegű támogatások formájában teljesülnek. Az egyösszegű támogatás összege az események és a projektben részt vevő szervezetek/intézmények számától függ.

A pályázók a három előre meghatározott összeg közül választhatnak az események száma és a projektben részt vevő szervezetek/intézmények száma alapján.

A sportesemények kategóriája

Európai szintű helyi rendezvények

Országonként legalább egy rendezvény.

 • I. típus: 3 különböző támogatható országból származó legalább 3 szervezet/intézmény és legfeljebb 5 különböző programországból származó 5 szervezet/intézmény.
  • Rögzített átalányösszeg: 200 000 EUR
 • II. típus: legalább 6 különböző támogatható országból származó 6 szervezet/intézmény.
  • Rögzített átalányösszeg: 300 000 EUR

Egész Európára kiterjedő rendezvények

Egy rendezvény, amelyen legalább 10 szervezet/intézmény vesz részt legalább 10 különböző támogatható országból (beleértve a pályázó szervezetet/intézményt is)

Rögzített átalányösszeg: 450 000 EUR

a) Az európai szintű helyi rendezvény (I. típus) esetében: 200 000 EUR

A pályázatok több kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, amelyek esetében az összes költséget a pályázónak és a partnerszervezeteknek/-intézményeknek kell fedezniük. Az azonosított részt vevő szervezetek/intézmények (3–5 szervezet) társkedvezményezettnek minősülnek, a szervezett rendezvények és kísérőtevékenységek pedig minden részt vevő uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban zajlanak.

A pályázatoknak külön szakaszt kell tartalmazniuk a feladatok és az uniós támogatás partnerek közötti elosztásáról. Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét is.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „munkacsomagokra” kell bontaniuk. Az egyes munkacsomagokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

b) Az európai szintű helyi rendezvény (II. típus) esetében: 300 000 EUR

A pályázatok több kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, amelyek esetében az összes költséget a pályázónak és a partnerszervezeteknek/-intézményeknek kell fedezniük. Az azonosított részt vevő szervezetek/intézmények (legalább 6 szervezet/intézmény) társkedvezményezettnek minősülnek, a szervezett rendezvények és kísérőtevékenységek pedig minden részt vevő uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban zajlanak.

A pályázatoknak külön szakaszt kell tartalmazniuk a feladatok és az uniós támogatás partnerek közötti elosztásáról. Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét is.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „munkacsomagokra” kell bontaniuk. Az egyes munkacsomagokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

c) Egész Európára kiterjedő rendezvény esetében: 450 000 EUR

A pályázatok egyetlen kedvezményezettre irányuló projektekre vonatkoznak, ami azt jelenti, hogy minden költséget a pályázó szervezetnek/intézménynek kell fedeznie. A szerződéses irányítási szempontok tekintetében a részt vevő szervezet/intézmény nem minősül projektpartnernek. Társult partnerként a projekt részeként nem részesülnek finanszírozásban a programból.

Fel kell tüntetni az egyes projekttevékenységek végrehajtásának ütemtervét és a projekteredmények teljesítésének határidejét.

A pályázóknak a projekttevékenységeket „munkacsomagokra” kell bontaniuk. Az egyes munkacsomagokat konkrét célokhoz kell kapcsolni, és a pályázóknak olyan mennyiségi és minőségi mutatókat kell meghatározniuk, amelyek lehetővé teszik a célkitűzések megvalósulási szintjének értékelését.

A támogatás kifizetése

A támogatás teljes kifizetésének feltétele a pályázatban leírt minőségi kritériumoknak megfelelő valamennyi munkacsomag elvégzése. Amennyiben a minőségértékelés során egy munkacsomagot be nem fejezettnek, részben befejezettnek vagy nem kielégítőnek minősítenek, a támogatási összeg megfelelő csökkentése alkalmazható a támogatási megállapodásban foglaltaknak megfelelően.

További részletek a finanszírozási és pályázati portálon (FTOP) elérhető támogatásimegállapodás-mintában találhatók.

Tagged in:  Sport