Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet Kiválósági Központok

Kik pályázhatnak?

  • Felsőoktatási intézmények a világ bármely országában. Azoknak az intézményeknek/ügynökségeknek, amelyek székhelye valamelyik Erasmus+-programországban van, érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.
  • Magánszemélyek nem pályázhatnak.

Időtartam: 3 év

Maximális támogatási összeg: 100 000 EUR (az oktatási program vagy képzés összköltségének legfeljebb 80%-a)

Mi a Jean Monnet Kiválósági Központ és mivel foglalkozik?

A Jean Monnet Kiválósági Központok valamely felsőoktatási intézmény javaslata alapján, az adott intézményen belül működnek. Egy Kiválósági Központ tevékenysége több kar/szak együttműködését is magában foglalhatja, és más, uniós tanulmányokra szakosodott szervezetekre is kiterjedhet.

A Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós vonatkozású témákban szerzett kompetenciák és ismeretek fókuszpontjaként működnek. Egybefogják a magas szintű szakértők szakértelmét és kompetenciáit azzal a céllal, hogy szinergiákat alakítsanak ki az európai tanulmányokban szereplő különböző tudományágak és erőforrások között.

Kulcsfontosságú szerepet játszanak abban is, hogy „megszólítsák” az egyébként európai uniós kérdésekkel nem foglalkozó karok diákjait, valamint a szakpolitikai döntéshozókat, a civil társadalom tagjait és a nagyközönséget. Emellett lehetőséget adnak a szakértőknek arra, hogy közös transznacionális tevékenységeket indítsanak el.

Mi az elvárás a Jean Monnet Kiválósági Központokkal szemben?

A Központok feladatai közé tartoznak a következők:

  • az intézményük európai uniós tanulmányokhoz kapcsolódó erőforrásainak megszervezése és koordinálása
  • az Európai Unióval kapcsolatos, meghatározott tárgyú kutatási tevékenységek irányítása
  • a legrelevánsabb kutatási eredmények összegyűjtése, elemzése és közzététele

A Jean Monnet Kiválósági Központok támogathatják az uniós témákkal kapcsolatos tartalmak kidolgozását a jelenlegi tantervek frissítése és kiegészítése, valamint az EU-val kapcsolatos eszme- és tapasztalatcsere fenntartása érdekében.

Kívánatos, hogy a Jean Monnet Kiválósági Központok az uniós tantárgyak tudományos referenciapontjává váljanak, és az oktatás más szintjeit és a szélesebb nyilvánosságot is elérjék.

Ez magában foglalhatja

  • a nemzeti és európai szintű kommunikációs és tájékoztatási eseményeken való részvételt
  • helyi, regionális és nemzeti szinten előadások, szemináriumok vagy műhelytalálkozók szervezését szakpolitikai döntéshozók, valamint civil szervezetek részvételével
  • iskolai és szakképzési szintű speciális tanulási gyakorlatokon való részvételt
  • más, a Jean Monnet-akciók keretében támogatott szervezeteket és egyéneket tömörítő hálózatok kiépítését
  • a tevékenységeik alapján nyitott oktatási segédanyagok kidolgozását és közzétételét

Határidők és jelentkezési űrlapok

Erasmus+ – Pályázati útmutató

Részletes útmutató a jelentkezéshez

Related funding calls