Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Jean Monnet tanárképzés

Pályázói profil

  • Tanárképzést kínáló felsőoktatási intézmények
  • Tanárképző intézmények/ügynökségek

Azoknak az intézményeknek/ügynökségeknek, amelyek székhelye valamelyik Erasmus+-programországban van, érvényes Erasmus Felsőoktatási Chartával kell rendelkezniük.

A partnerországbeli intézmények/ügynökségek esetében ez nem követelmény.

Időtartam: 3 év

Maximális finanszírozás tanárképzési projektenként: 300 000 EUR (az összköltség legfeljebb 80%-a)

Melyek a Jean Monnet akciók keretében támogatható tanárképző programok ismérvei?

Azok a felsőoktatási intézmények részesülhetnek tanárképzés-támogatási célú finanszírozásban a Jean Monnet akciók keretében, amelyek tanórai és tanórán kívüli, európai uniós vonatkozású tanárképzési tantervet készítenek, illetve valósítanak meg. Azok a tanárképző intézmények és ügynökségek is támogathatók, melyek segítenek iskoláknak, illetve szakképző intézményeknek uniós vonatkozású tanárképzési tantervek készítésében és megvalósításában.

Fontos, hogy a Jean Monnet tanárképzés segítsen a kurzus résztvevőinek elmélyíteni az Európai Unióval kapcsolatos ismereteiket, melyek jól hasznosíthatók mind az általános oktatás, mind a szakképzés terén, és fejlessze az uniós kérdések oktatásával kapcsolatos ismereteket és készségeket. A cél az, hogy a Jean Monnet tanárképzésben részt vevő pedagógusok jobban tudják közvetíteni diákjaiknak az EU-val kapcsolatos ismereteket.

A Jean Monnet tanárképzés a tanárok kezdeti képzését és folyamatos továbbképzését egyaránt szolgálhatja.

Mi az elvárás a Jean Monnet akciók keretében finanszírozásban részesülő tanárképző intézményekkel szemben?

A Jean Monnet akciók biztosította forrásokból részesülő intézményeknek/ügynökségeknek uniós témákkal kapcsolatos strukturált képzési javaslatokat kell nyújtaniuk iskoláknak, illetve konkrét egyéni vagy csoportos (moduláris, helyszíni, vegyes vagy online) képzéseket kell tartaniuk uniós témákban oktató vagy oktatni kívánó pedagógusok számára.

Ez magában foglalhatja olyan segédanyagok tervezését, amelyek:

  • releváns tartalmat vagy módszereket kínálnak különböző szinteken oktató, eltérő háttérrel és tapasztalattal rendelkező oktatóknak;
  • lehetővé teszik az iskoláknak és szakképző intézményeknek, hogy bővítsék tanáraik EU-val kapcsolatos ismereteit.

A Jean Monnet tanárképző programok ezenfelül arra hivatottak ösztönözni a pedagógusokat, hogy az EU-val kapcsolatos szempontokat, vetületeket beépítsék mindennapi munkájukba.

Határidők és jelentkezési űrlapok

Erasmus+ – Pályázati útmutató

Részletes útmutató a jelentkezéshez

Related funding calls

Other resources

Watch a recording of the April 2021 launch event for Jean Monnet Teacher Training. The streaming includes EACEA advice on how to apply for grants.

Go to the session

Questions and answers from the session