Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Inicijative za učenje o EU-u okviru programa Jean Monnet za škole i pružatelje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja

Tko može biti prijavitelj?

Škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (ISCED 1 – 4) u svim zemljama sudionicama programa Erasmus+. Nije dostupno pojedincima.

Trajanje: 3 godine

Inicijativa za učenje o EU-u programa Jean Monnet mora se provoditi najmanje 40 nastavnih sati po školskoj godini tijekom tri uzastopne godine.

Najveći iznos bespovratnih sredstava: 30 000 EUR (što obuhvaća najviše 80 % ukupnih troškova)

Što se može smatrati inicijativom za učenje o EU-u okviru programa Jean Monnet?

Škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebali bi u nastavi obrađivati sadržaje povezane s EU-om (vrijednosti, povijest, kako EU funkcionira, kulturna raznolikost itd.). Aktivnosti bi trebale biti uključene u nastavu tijekom školske godine, a mogu uključivati projektne tjedne, studijske posjete i druge imerzivne aktivnosti.

Pružatelji strukovnog obrazovanja mogu osmisliti načine učenja sami ili uz potporu visokih učilišta ili drugih relevantnih organizacija (nevladine organizacije, udruženja itd.).

Očekivani rezultati

Kao rezultat inicijative škole i pružatelji strukovnog obrazovanja i osposobljavanja trebali bi

  • pomoći učiteljima i nastavnicima da na zanimljiv način poučavaju o Europskoj uniji te da svojim učenicima prenose povezane činjenice i znanja

  • poboljšati ishode učenja o temama povezanima s EU-om

  • unaprijediti opće znanje o EU-u

  • stvoriti interes za Europsku uniju te uspostaviti temelj za veće sudjelovanje učenika i studenata u demokratskom procesu i pružiti im potrebna znanja i vještine kako bi mogli postati aktivni građani.

Postupak prijave

Više informacija o postupku prijave dostupno je na sljedećim stranicama:

Help with your application

You will submit your application for funding via the EU's Funding and Tender Opportunities Portal. Watch the video to see how.

What qualifies as a Jean Monnet EU Learning initiative?

Schools and VET providers should establish teaching of a specific EU based subject/s (values, history, how the EU works, cultural diversity – among others) in the classroom. Activities must be taught during the school year and may include project weeks, study visits, and other immersive activities.

Providers may create learning experiences themselves or with the support of higher education institutions or other relevant organisations (NGOs, Associations, etc).

Expected outcomes

As a result of an initiative, schools and VET providers should be able to

  • empower teachers to teach about the EU using engaging methods and to bring facts and knowledge about the European Union to their learners
  • improve learning outcomes on EU matters
  • strengthen EU literacy
  • create interest in the European Union and constitute a basis to enhance participation of pupils and students in the democratic process and leave them better equipped to become active citizens

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls