Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju

Tko može biti prijavitelj?

Trajanje: 3 godine

Najveći iznos bespovratnih sredstava: 1 200 000 EUR po mreži

Što se može smatrati mrežom Jean Monnet u visokom obrazovanju?

U ovu se kategoriju mogu uključiti dvije vrste velikih tematskih mreža:

  1. Mreža koja se bavi posebnom temom unutarnje politike Europske unije. Potrebno je sudjelovanje najmanje 12 visokih učilišta iz sedam različitih država članica EU-a i trećih zemalja pridruženih programu.

  2. Mreža za pitanja vanjske politike koja se bavi jednim posebnim prioritetom. Potrebno je sudjelovanje najmanje 12 visokih učilišta s najmanje šest sudionika iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, a financiraju se iz instrumenata EU-a za vanjsko djelovanje. Ta bi mreža također trebala uključivati relevantne organizacije u zemljama koje primaju potporu.

Što se očekuje od mreže Jean Monnet u visokom obrazovanju?

  • U tim će mrežama partneri prikupljati i razmjenjivati rezultate istraživanja, nastavne sadržaje i iskustva, znanstvene radove (studije, članke itd.) te će o njima raspravljati.

  • Svaka mreža uspostavit će alat kojim će se partnerima omogućiti da podijele svoje znanstvene radove i provode istorazinsko vrednovanje te komentiraju objavljene dokumente.

  • Redovito će se birati najinovativniji i najzanimljiviji rezultati te će ih se dostavljati Komisiji.

Konačni je cilj tematskih mreža pružati redovite povratne informacije (npr. internetski bilten) o najnaprednijim i inovativnim praksama u tom području te tako poticati raspravu i pridonositi joj.

Postupak prijave

Više informacija o postupku prijave dostupno je na sljedećim stranicama:

Application process

For more information about the application process, please visit

Related funding calls