Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organisaatioiden ja oppilaitosten välinen yhteistyö

Organisaatioiden ja oppilaitosten välisellä yhteistyöllä pyritään innovatiivisten käytäntöjen kehittämiseen, siirtämiseen ja/tai toteuttamiseen paikallisella, alueellisella, valtakunnallisella tai Euroopan unionin tasolla.

Yhteistyömahdollisuudet

Yhteistyöhankkeet

Osallistujaorganisaatiot voivat tämän toiminnon avulla hankkia kokemusta kansainvälisestä yhteistyöstä ja kehittää valmiuksiaan sekä samalla tuottaa laadukkaita ja innovatiivisia tuloksia. Yhteistyöhankkeiden koko ja laajuus voivat vaihdella muun muassa hankkeen tavoitteista, osallistujaorganisaatioista ja odotetuista vaikutuksista riippuen. Hankkeiden toimia voi myös mukauttaa näiden tekijöiden mukaisesti.

  • Kumppanuushankkeet
  • Pienimuotoiset kumppanuushankkeet

Lue lisää yhteistyöhankkeista

Innovaatioyhteenliittymät

Innovaatioyhteenliittymillä vahvistetaan Euroopan innovointikykyä muun muassa korkea-asteen koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja yritysten keskuudessa.

Lue lisää innovaatioyhteenliittymistä

Kapasiteetin vahvistaminen korkeakoulutuksen alalla

Hankkeilla tuetaan kumppanimaiden korkeakoulutuksen nykyaikaistamista, saavutettavuutta ja kansainvälistymistä.

Lue lisää kapasiteetin vahvistamisesta korkeakoulutuksen alalla

Kapasiteetin vahvistaminen nuorisoalalla

Nuorisoalalla toteutettavien kapasiteetin vahvistamishankkeiden tavoitteena on edistää yhteistyötä ja vaihtoja, parantaa nuorisotyön laatua ja tunnustamista sekä tukea epävirallista oppimista koskevia liikkuvuuden järjestelmiä kumppanimaissa.

Lue lisää kapasiteetin vahvistamisesta nuorisoalalla

Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelu

Näillä hankkeilla autetaan suunnittelemaan korkealaatuisia maisteritason koulutusohjelmia, joita kansainväliset konsortiot tarjoavat yhteisesti. Konsortioihin kuuluu korkeakouluja ympäri maailman.

Lue lisää Erasmus Mundus -maisteriohjelmien valmistelusta

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat

Erasmus Mundus -maisteriohjelmat ovat korkean tason integroituja maisteriohjelmia.

Lue lisää Erasmus Mundus -maisteriohjelmista

Download