Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kansalliset toimistot

Jotta Erasmus+ -ohjelman hallinnointi olisi mahdollisimman lähellä ohjelman edunsaajia ja jotta voitaisiin varmistaa, että se toimii hyvin kaikissa maissa, EU tekee yhteistyötä kansallisten toimistojen kanssa.

Ohjelmamaissa sijaitsevien kansallisten toimistojen tehtävänä on

  • tarjota tietoa Erasmus+ -ohjelmasta
  • valita rahoitettavat hankkeet
  • seurata ja arvioida ohjelman toimeenpanoa
  • tarjota tukea hakijoille ja osallistujille
  • toimia yhteistyössä muiden kansallisten toimistojen ja Euroopan komission kanssa
  • edistää Erasmus+ -ohjelman näkyvyyttä
  • levittää ohjelman tuloksia ja hyviä toimintatapoja.

In your country

Kumppanimaiden Erasmus+ ‑toimistot

Ohjelmamaiden lisäksi myös kumppanimaissa on Erasmus+ ‑toimistoja. Ks. kumppanimaiden kansallisten Erasmus+ ‑toimistojen luettelo.