Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Rahastamiskõlblikud riigid

ELi liikmesriigid osalevad täielikult programmi „Erasmus+“ kõigis meetmetes. Kooskõlas programmi „Erasmus+“ käsitleva määruse artikliga 19 on programmiga lisaks liitunud järgmised kolmandad riigid:

 • Euroopa Vabakaubanduse Assotsiatsiooni (EFTA) liikmed, kes on ühtlasi Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) liikmed: Norra, Island, Liechtenstein;
 • ühinevad riigid, kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid: Põhja-Makedoonia Vabariik, Türgi Vabariik ja Serbia Vabariik.

ELi liikmesriike ja programmiga liitunud eespool nimetatud kolmandaid riike nimetatakse edaspidi „ELi liikmesriigid ja programmiga liitunud kolmandad riigid“.

Peale selle saavad kooskõlas määruse artikliga 20 programmi „Erasmus+“ meetmetes osaleda juriidilised isikud teistest programmivälistest kolmandatest riikidest, kui see on nõuetekohaselt põhjendatud ja liidu huvides (edaspidi „programmivälised kolmandad riigid“).

Eli liikmesriigid ja Programmiga liitunud kolmandad riigid

Programmi „Erasmus+“ meetmetes võivad täiel määral osaleda järgmised riigid.

Euroopa Liidu (ELi) liikmesriigid1

Belgia, Bulgaaria, Tšehhi , Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Kreeka, Hispaania, Prantsusmaa, Horvaatia, Itaalia, Küpros, Läti, Leedu,  Luksemburg, Ungari, Malta, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi

Programmiga liitunud kolmandad riigid2

 • Põhja-Makedoonia
 • Serbia
 • Island
 • Liechtenstein
 • Norra
 • Türgi

Programmivälised kolmandad riigid

Järgmised riigid võivad osaleda teatavates programmi meetmetes erikriteeriumide või -tingimuste alusel (lisateabe saamiseks tutvuge käesoleva juhendi B osaga, kus on esitatud iga konkreetse meetme puhul rahastamiskõlblike riikide täpne loetelu). Rahalised vahendid eraldatakse riiklikele organisatsioonidele nende territooriumil (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses). Rahastamisel tuleb järgida kõiki piiranguid, mille Euroopa Ülemkogu on ELi välisabi suhtes kehtestanud. Taotlused peavad olema kooskõlas ELi üldiste väärtustega, nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine, nagu on ette nähtud Euroopa Liidu lepingu artiklis 2.

Alljärgnevad programmivälised kolmandad riigid on rühmitatud ELi välistegevuse rahastu alla kuuluvate vahendite järgi, st naabruspiirkonna, arengu- ja rahvusvahelise koostöö instrument „Globaalne Euroopa“3  ning ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA III)4 .

Lääne-Balkani riigid (1. piirkond)

Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, Kosovo,5  Montenegro

Idanaabruse riigid (2. piirkond)

Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Moldova, Ukraina territoorium (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses), Valgevene6

Vahemere lõunapiirkonna riigid (3. piirkond)

Alžeeria, Egiptus, Iisrael,7  Jordaania, Liibanon, Liibüa, Maroko, Palestiina,8 ​​​​​​​  Süüria,9 ​​​​​​​Tuneesia

Venemaa Föderatsioon (4. piirkond)

Venemaa territoorium (nagu seda on tunnustatud rahvusvahelises õiguses)

5. Piirkond Aasia10

 • Bangladesh, Bhutan, Filipiinid, Hiina, India, Indoneesia, Kambodža, Laos, Malaisia, Maldiivid, Mongoolia, Myanmar/Birma, Nepal, Pakistan, Põhja-Korea, Sri Lanka, Tai ja Vietnam;
 • Suure sissetulekuga riigid ja territooriumid11 : Brunei, Hongkong, Jaapan, Korea Vabariik, Macau, Singapur ja Taiwan

6. Piirkond Kesk-Aasia12

Afganistan, Kasahstan, Kõrgõzstan, Tadžikistan, Türkmenistan, Usbekistan

7. Piirkond  Lähis-Ida

 • Iraak, Iraan, Jeemen;
 • suure sissetulekuga riigid: Araabia Ühendemiraadid, Bahrein, Katar, Kuveit, Omaan, Saudi Araabia

8. Piirkond Vaikne ookeani piirkond13

 • Cooki saared, Fidži, Ida-Timor, Kiribati, Marshalli Saared, Mikroneesia, Nauru, Niue, Paapua Uus-Guinea, Palau, Saalomoni Saared, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu;
 • suure sissetulekuga riigid: Austraalia, Uus-Meremaa

9. Piirkond Sahara-tagune Aafrika14  [ft/]Rändealase koostöö valdkonnas on olulisemad järgmised programmivälised kolmandad riigid: Burkina-Faso, Burundi, Côte d’Ivoire, Etioopia, Gambia, Guinea, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Sudaan, Mali, Mauritaania, Nigeeria, Niger, Senegal, Sudaan

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Djibouti, Ekvatoriaal-Guinea, Eritrea, Eswatini, Etioopia, Gabon, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kenya, Kesk-Aafrika Vabariik, Komoorid, Kongo, Kongo Demokraatlik Vabariik, Lesotho, Libeeria, Lõuna-Aafrika, Lõuna-Sudaan, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauritaania, Mauritius, Mosambiik, Namiibia, Nigeeria, Niger, Rwanda, Sambia, Sao Tomé ja Príncipe, Seišellid, Senegal, Sierra Leone, Somaalia, Sudaan, Zimbabwe, Tansaania, Togo, Tšaad, Uganda.

10. Piirkond Ladina-Ameerika

Argentina, Boliivia, Brasiilia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mehhiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peruu, Tšiili, Uruguay ja Venezuela

11. Piirkond  Kariibi mere piirkond15

Antigua ja Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominica, Dominikaani Vabariik, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Kuuba, Saint Kitts ja Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent, Suriname ning Trinidad ja Tobago

12. Piirkond USA ja Kanada

Ameerika Ühendriigid, Kanada

Alljärgnevad programmivälised kolmandad riigid ei ole välistegevuse rahastuga hõlmatud.

13. Piirkond

Andorra, Monaco, San Marino, Vatikani linnriik

14. Piirkond

Fääri saared, Šveits, Ühendkuningriik

Lisateabe saamiseks tutvuge programmi meetmete üksikasjaliku kirjeldusega käesoleva juhendi B osas. 

Viisade ja elamislubadega seotud nõuded

Programmi „Erasmus+“ projektides osalejatel võib meedet elluviivas ELi liikmesriigis ja programmiga liitunud või programmivälises kolmandas riigis viibimiseks vaja olla viisat. Kõik osalevad organisatsioonid vastutavad selle eest, et vajalikud load (lühi- või pikaajalised viisad või elamisload) hangitakse enne kavandatud meetme algust. Tungivalt soovitatav on taotleda asjaomaseid lube pädevatelt asutustelt juba aegsasti, sest menetlus võib kesta mitu nädalat. Täiendavat nõu ja abi seoses viisade, elamislubade, sotsiaalkindlustuse ja muude küsimustega võib saada riiklikelt büroodelt ja rakendusametilt. Üldist teavet viisade ja elamislubade kohta nii lühi- kui ka pikaajalise viibimise korral leiab ELi sisserändeportaalist aadressil https://ec.europa.eu/immigration/.

 • 1 Nõukogu 5. oktoobri 2021. aasta otsuse (EL) 2021/1764 (ülemeremaade ja -territooriumide Euroopa Liiduga assotsieerimise kohta, sealhulgas ühelt poolt Euroopa Liidu ning teiselt poolt Gröönimaa ja Taani Kuningriigi vahelised suhted (otsus ÜMTde, sealhulgas Gröönimaa assotsieerimise kohta) (EUR-Lex - 32021D1764 - ET - EUR-Lex (europa.eu)) artikli 33 lõike 2 kohaselt peab liit tagama, et ÜMTdes asuvad isikud ja organisatsioonid võivad osaleda Erasmus+ projektides vastavalt programmi eeskirjadele ning sama korra alusel kui need liikmesriigid, kellega asjaomased ÜMTd seotud on. See tähendab, et ülemeremaade ja -territooriumide üksikisikud ning organisatsioonid osalevad programmis ELi liikmesriigi või programmiga liitunud kolmanda riigi staatusega, kusjuures ELi liikmesriik või programmiga liitunud kolmas riik on liikmesriik, millega nad on seotud. Ülemeremaade ja -territooriumide loetelu leiab aadressilt https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_et. ↩ back
 • 2 Eeldusel, et Euroopa Liit on sõlminud nende riikidega assotsieerimislepingud. ↩ back
 • 3 ELT L 209, 2021 (europa.eu). ↩ back
 • 4 https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/1529. ↩ back
 • 5 Kõnealune nimetus ei piira seisukohti staatuse suhtes ning on kooskõlas ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooniga 1244 ja Rahvusvahelise Kohtu arvamusega Kosovo iseseisvusdeklaratsiooni kohta. ↩ back
 • 6 Vastavalt nõukogu 12. oktoobri 2020. aasta järeldustele ja võttes arvesse Valgevene osalemist Venemaa sõjalises agressioonis Ukraina vastu, mida on tunnistatud Euroopa Ülemkogu 2022. aasta veebruari järeldustes, on EL lõpetanud koostöö Valgevene avaliku sektori asutuste ja riigiettevõtete esindajatega. Kui olukord peaks muutuma, võidakse see otsus uuesti läbi vaadata. Seni jätkab EL koostööd valitsusväliste, kohalike ja piirkondlike osalejatega ning on võimaluse korral suurendanud nende toetamist, sealhulgas vajaduse korral käesoleva programmi raames. ↩ back
 • 7 Kõikide käesoleva programmijuhendi kohaselt elluviidavate tegevuste suhtes kohaldatakse komisjoni teatises nr 2013/C-205/05 (ELT C 205, 19.7.2013, lk 9–11) sõnastatud rahastamiskõlblikkuse kriteeriume, sealhulgas kolmandate isikute suhtes, kes saavad rahalist toetust juhul, kui vastav meede eeldab toetusesaajate poolt kolmandatele isikutele antavat rahalist toetust kooskõlas ELi finantsmääruse artikliga 204. ↩ back
 • 8 Sellist nimekasutust ei tõlgendata Palestiina riigi tunnustamisena ning see ei mõjuta selles küsimuses võetud liikmesriikide individuaalseid seisukohti. ↩ back
 • 9 Vastavalt nõukogu 2018. aasta aprilli järeldustele Süüria kohta ei ole Süüria avalikud asutused programmi „Erasmus+“ raames rahastamiskõlblikud. ↩ back
 • 10 Vähim arenenud riigid nende riikide seast on loetletud dokumendis https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-standards/DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2024-25-flows.pdf. ↩ back
 • 11 See hõlmab riike ja territooriume kooskõlas OECD suure sissetulekuga riikide loeteluga, ilma et see piiraks ühegi territooriumi staatust või suveräänsust, rahvusvaheliste piiride ja riigipiiride piiristamist ega ühegi territooriumi, linna või piirkonna nime. ↩ back
 • 12 Vt eespool. ↩ back
 • 13 Vt eespool. ↩ back
 • 14 Vt eespool. ↩ back
 • 15 Vähim arenenud riigid nende riikide seast on loetletud dokumendis DAC-List-of-ODA-Recipients-for-reporting-2022-23-flows.pdf (oecd.org). ↩ back