Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sissejuhatus

Programmijuhend on abivahend kõigile neile, kes tahavad saada põhjalikke teadmisi selle kohta, mis on programm Erasmus+. Juhend on mõeldud peamiselt neile, kes soovivad olla:

  • programmis osalev organisatsioon, st organisatsioon, institutsioon või asutus, kes korraldab programmi raames toetatavat tegevust;
  • programmis osaleja, st isik (üliõpilane, praktikant, õpipoiss, õpilane, täiskasvanud õppija, noor, vabatahtlik või õppejõud, õpetaja, koolitaja, noorsootöötaja või hariduse, koolituse, noorte või spordi valdkonna spetsialist jne), kes lööb kaasa osalevate organisatsioonide korraldatavas tegevuses.

Organisatsioonid üle kogu Euroopa esitavad igal aastal tuhandeid projekte, et saada programmi Erasmus+ raames rahalist toetust. Seepärast on komisjon kehtestanud läbipaistva hindamisprotsessi, mille eesmärk on anda toetusi parimatele projektidele:

  • enamiku meetmete puhul on kõik programmi kaudu toetuse saamise eeskirjad ja tingimused esitatud selles programmijuhendis;
  • mõne meetme puhul, mida programmijuhendis üksnes nimetatakse, kirjeldatakse toetuse saamise eeskirju ja tingimusi spetsiaalsetes konkursikutsetes, mille avaldab Euroopa Komisjon või mis avaldatakse tema nimel.

Taotluse kavandamisel võivad potentsiaalsed osalevad organisatsioonid leida innustust ja teavet ka muudest viitedokumentidest – neist mõned on loetletud käesoleva juhendi IV lisas.