Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Organisatsioonide ja asutuste koostöö

Organisatsioonide ja asutuste vahelise koostöö tulemuseks peaks olema uuenduslike tavade väljatöötamine, ülevõtmine ja/või rakendamine organisatsiooni, kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või Euroopa tasandil.

Võimalused

Koostööpartnerlused

See meede võimaldab osalevatel organisatsioonidel omandada rahvusvahelise koostöö kogemusi ja suurendada suutlikkust, samuti saavutada kvaliteetseid ja innovaatilisi tulemusi. Olenevalt muu hulgas projekti eesmärkidest, osalevatest organisatsioonidest ja oodatavast mõjust võivad koostöö edendamise partnerlused olla erineva suuruse ja ulatusega ning tegevust võidakse vastavalt sellele kohandada.

  • Koostööpartnerlused
  • Väikepartnerlused

Tutvu koostööpartnerlustega

Innovatsiooniliidud

Innovatsiooniliitudega tugevdatakse Euroopa innovatsioonisuutlikkust kõrghariduse, kutsehariduse ja -õppe ning ettevõtjate ja muude osaliste hulgas.

Tutvu innovatsiooniliitudega

Suutlikkuse suurendamine (kõrgharidus)

Sellega toetatakse partnerriikides kõrghariduse valdkonna ajakohastamist ning ligipääsetavamaks ja rahvusvahelisemaks muutumist.

Tutvu kõrgharidusalase suutlikkuse suurendamise võimalustega

Suutlikkuse suurendamine (noored)

See hõlmab algatusi, mille eesmärk on hõlbustada koostööd ja vahetusi, täiustada noorsootöö kvaliteeti ja tunnustamist ning toetada uusi mitteformaalseid õpirändekavasid partnerriikides.

Tutvu noortele suunatud suutlikkuse suurendamise võimalustega

Erasmus Munduse õppekavade väljatöötamise meetmed

Selliste projektidega toetatakse kõrgetasemeliste magistriõppekavade väljatöötamist. Neid õppekavasid hakatakse kasutama maailma eri riikide kõrgkoolide rahvusvahelises konsortsiumis.

Tutvu Erasmus Munduse võimalustega

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad

Erasmus Munduse ühised magistriõppekavad on kõrgetasemelised lõimitud magistriastme õppeprogrammid.

Tutvu Erasmus Munduse ühiste magistriõppekavadega

Download