Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kutseharidus ja -koolitus

Ülevaade

Erasmus+ toetab õpetamislähetusi kutseharidus- ja -koolitusvaldkonna asutustes (kutseharidus- ja -koolitusasutustes) välismaal.

Kui töötate kutseharidus- või -koolitusasutuses, on teil võimalik minna õpetama ka mõnda teise Erasmus+ programmiriigis asuvasse organisatsiooni.

Sellisteks organisatsioonideks võivad olla näiteks ettevõtted, riigiasutused, tööturu osapooled, teadusasutused ning vabaühendused.

Kestus

Õpetamislähetus kestab vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei sisalda sõiduaega.

Tingimused

Enne õpetamislähetuse algust tuleb teie, teid lähetava asutuse ning vastuvõtva organisatsiooni vahel sõlmida õpirände leping. Selle dokumendiga nähakse ette teie õppe-eesmärgid, õigused ja kohustused ning õpetamistöö ametliku tunnustamise viis.

Rahaline toetus

ELi toetuse eesmärk on katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal ning pakkuda korralduslikku tuge osalevatele asutustele.

Ehkki toetusi rahastab Euroopa Liit, haldavad neid kutseharidus- või -koolitusasutused, kes on kõnealuse projektiga seotud, ning nemad vastutavad ka maksete tegemise eest eraisikutele.

Kuidas taotleda?

Kui töötate kutseharidus- või -koolitusasutuses, ei saa te toetust taotleda eraisikuna. Taotluse esitab kutseharidus- või -koolitusasutus, kes omakorda valib välismaal toimuva õpetamislähetuse kandidaadid oma töötajate hulgast.

Välismaale õpetama lähetatavate töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Kui te ei tööta kutseharidus- või -koolitusasutuses, kuid soovite õpetada Erasmus+ programmi raames välismaal, peab teid enda juurde õpetama kutsuma välisriigi kutseharidus- või -koolitusvaldkonna asutus.

Lisateave

Uurige oma võimaluste kohta kutseharidus- või -koolitusasutuselt, kus te töötate.

Üksikasjalikku teavet õppimisvõimaluste kohta leiate ka Erasmus+ programmijuhendist.

  • Teave toetuse andmise kriteeriumide, kandidaatidele esitatavate nõuete ja rahastamiseeskirjade kohta on esitatud juhendi B-osas.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun riikliku büroo poole.