Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Üldharidus

Ülevaade

Programmi Erasmus+ raames saavad alus-, alg-, põhi- ja keskhariduse valdkonnas töötavad spetsialistid osaleda teiste riikide koolides toimuvates õpetamislähetustes.

Välismaal õpetamine aitab saada haridusest laiemat ülevaadet, jagada teadmisi oma kolleegidega teises riigis ja omandada haridusalaseid häid tavasid.

Need võimalused on mõeldud kasutamiseks Erasmus+ programmiriikides asuvate koolide vahel.

Kestus

Õpetamislähetus peab kestma vähemalt kaks päeva ja mitte rohkem kui kaks kuud. See ei hõlma sõiduaega.

Tingimused

Selleks et saaksite Erasmus+ raames välismaal õpetada, peab teie kool taotlema võimalust osalemiseks üldhariduse valdkonna õpirände projektis. Õpirände projekt peab kuuluma kooli jaoks koostatud Euroopa arengukava raamesse ja vastama selgelt kindlaks määratud arenguvajadustele. Projektiga tuleb tagada teie välismaal omandatud kogemuste nõuetekohane tunnustamine ja nende edasiandmine teie koolis.

Rahaline toetus

ELi toetusi makstakse koordineerivale organisatsioonile (teie koolile või konsortsiumi koordineerivale organisatsioonile). Nende eesmärk on katta teie reisi- ja elamiskulud välismaal ja pakkuda osalevatele organisatsioonidele lähetuse korraldamiseks toetust.

Kuidas taotleda?

Toetust ei saa taotleda otse üksikisikuna. Taotluse peavad esitama koolid (või konsortsiumi koordinaatorid koolide nimel), kes valivad oma töötajate hulgast välja kandidaadid välismaal toimuvates õpetamislähetustes osalemiseks.

Töötajate väljavalimine peab olema õiglane, läbipaistev ja põhjalikult dokumenteeritud.

Lisateave

Küsige oma koolist, kas saate neid võimalusi kasutada.

Erasmus+ programmijuhendison üksikasjalik teave järgmiste võimaluste kohta:

  • B osas on esitatud teave toetuse saamise kriteeriumid, toetuse andmise kriteeriumid ja rahastamiseeskirjad.

Kui teil on küsimusi või vajate taotlemisel abi, pöörduge palun riikliku büroo poole.

eTwinning on koolidele mõeldud veebikogukond, mille raames Euroopa koolide töötajad saavad omavahel suhelda, koostööd teha, arendada projekte, jagada kogemusi ja kuuluda Euroopa suurimasse õppekogukonda.

School Education Gateway on õpetajatele, koolidele, ekspertidele ja teistele mõeldud platvorm, kust leida koolihariduse valdkonnaga seotud uudiseid, uusi suundumusi, poliitikaalast teavet, algatusi ja tegevusi. Samal ajal saab anda ka oma panuse ja arutada kolleegidega olulisi teemasid.